SAVED

Glad måndag! Sedan ”spara”-funktionen kom på Instagram har jag använt den sporadiskt då jag snubblat över bilder som på något vis fått mig att stanna till.
Detta har sedan blivit ett litet lager av inspiration jag aldrig ägnat någon större uppmärksamhet, men för någon vecka sedan fick jag för mig att ta en titt på vad som faktiskt hamnat där på sista tiden. Här är några av dessa bilder. Utan någon vidare kommentar tänkte jag bjuda på denna lilla samling. Scrolla och njut!

Hey guys! Since the ”save” feature came on Instagram, I’ve used it sporadically whenever I’ve stumbled across pictures that somehow catches my attention.
This has by time become a small collection of inspiration I’ve never paid much attention to, but some days ago I decided to take a look at what actually had ended up there lately. Here are some of the pictures! Without any further comment, let’s just get inspired. Scroll and enjoy!

THOUGHTS ON SOCIAL MEDIA

Kan vi prata lite sociala medier? Bra. Det är ju oundvikligen något jag funderar mycket på, och läser mycket om.
Hur mycket jag än älskar mitt jobb så är det väldigt påfrestande för psyket att dagligen jobba med att bli omtyckt (”likead”) av människor. För det är ju i stor utsträckning det jag arbetar med. Att försöka förstå vad människor (och de brands jag jobbar med såklart) tycker om och sedan producera content som gör alla nöjda (helst utan att tappa min egen smak i ekvationen).

Jag älskar hur inbjudande de flesta sociala medier är, att alla har möjlighet att göra sig hörda och uttrycka sig relativt fritt. Att människor världen över kan inspirera och låta sig inspireras, att det är gratis och öppet. Men det är viktigt att prata om konsekvenserna som oundvikligen kommer på köpet.  Att vi, som alla är en del av detta, också till exempel måste fundera över varför det i stor utsträckning leder till psykisk ohälsa. Vad händer med vår självkänsla när varje inlägg lättvindigt bedöms av omvärlden med en like eller icke-like? Vad händer med vår kreativitet när systemet premierar de konton som uppskattas av så många som möjligt och inte lyfter fram smala konton, de som provocerar eller bryter ny mark.
Har ni sett avsnittet ”nosedive” av Black Mirror, avsnittet där människors status helt beror på social rating av utomstående personer? Vi är inte så långt ifrån det där som vi kanske tror. Visste ni att man redan testar ett socialt ranking-system som detta i Kina? Det ger mig rysningar.

Detta inlägg är inte menat som någon slags bakåtsträvande kritik mot sociala medier (jag älskar ju sociala medier på många sätt!). Jag kände bara för att skriva av mig lite om ämnet, eftersom det är något som berör oss alla. Det är hälsosamt att ifrågasätta den riktning det tar, trots alla fantastiska fördelar det har.
Jag har för första gången börjat ta detta på allvar genom att göra praktiska förändringar i min vardag. Jag har aldrig telefonen i sängen eller vid matbordet, lägger bort den vid sju på kvällen och minimerar tiden på Instagram, Facebook och bloggar på semestrar (som den jag befinner mig på just nu, haha). Bara för att hålla fötterna på jorden, separera på verklighet och virtuella världen och kunna se sociala medier för vad de faktiskt är: ett smart forum för att hålla kontakten eller spännande sätt att dela inspiration, som inte på något vis avgör ditt värde som person.
Jag kan tänka mig att ni, mina kära bloggkonsumerande läsare också har funderat på detta. Kan ni inte lämna en kommentar eller skicka ett mail om ni har något att tillägga? Vore spännande att läsa. PUSS <3

Can we talk a little about social media? Good. This is obviously something I think a lot about, and read a lot about.
Though I love love love my job, it is very hard for a persons mental well being to every day work with being like by as many as possible. If you think about it, that’s exactly what I’m doing: trying to understand what people (and the brands I work with of course) likes and then produce content that makes everyone happy (preferably without losing my own taste in the equation). My professional value is to a pretty high extent based on getting other people to like me.

I love how inviting social media is, that everyone has the opportunity to make themselves heard and express themselves relatively freely. That people around the world can inspire and be inspired, that it’s free and open. But it is important to talk about the consequences that will inevitably comes with it. That we also for example have to think about why it leads to such a great deal of mental health in the world. What happens to our self-esteem when each post is judged by the outside world with a simple like or non-like? What happens to our creativity when the system rewards the accounts that’s liked by as many as possible and doesn’t highlight niched accounts, and those who provoke or break new ground. Have you seen the Black Mirror episode ”nosedive” (the one where people’s status depends entirely on social rating)? We’re not as far from what as we might think. Did you know that they’re already testing a social ranking system like this in China? That gives me shivers.

This post is not meant to just be a criticism of social media (I love social media in many ways!). I just felt like letting out some of my thoughts on the subject, after all it’s something that affects us all. It’s healthy to question the direction it’s taking, despite all the amazing benefits it has.
For the first time, I’ve begun to take this seriously by making practical changes in my everyday life. I never have the phone in bed or at the dining table, I try to not use it after seven in the evening and I minimize my use of Instagram, Facebook, and Blogs on vacations (like the one I’m currently at, hehe). Just to keep my feet on the ground, separate reality from the virtual world and see social media for what it actually is: a smart way of keeping in touch and exciting ways to share inspiration, which in no way determines my value as a person. I can imagine that you, my dear blog-reading followers, also have thought about this. It would be really cool if you left a comment or sent me an email if you have something to add. Would love to read it. Hugs <3

FRECKLE FRECKLE

Förra veckan fick jag ju prova att göra fräknar med henna-färg, ÄLSKADE det! Måste såklart tipsa er!
Man applicerar helt enkelt genom att dutta ut små färg-prickar över huden med små koner fyllda med henna, som man sedan pillar bort från huden. Till en början är nyansen ganska orange, men efter några timmar ser det helt naturligt ut. Bilderna ovan är tagna efter ett dygn, därefter bleknade det mer och mer med tiden tills de försvunnit helt efter ungefär en vecka. Kände mig så fin, speciellt helt utan smink.

Någon period om året brukar jag få för mig att måla fräknar med diverse ögonbrynspennor och ögonskuggor (med blandat resultat ska tilläggas, hehe), men har ofta tänkt på att det borde gå att få till långvarigare resultat med brun utan sol eller liknande. Här har vi alltså svaret!
Var såklart ivrig att beställa hem ett gäng med färgförpackningar, valde ”Golencha Henna Paste” i färgen rödbrun, som ska vara 100% naturlig och utan giftiga ämnen.
Det var allt jag hade att säga på den fronten. Hett tips för alla fellow wannabe fräknisar! xx

Last week I got to make freckles with Henna color, and I LOVED it!
When applying the color, the shade is quite orange, but after just a few hours it looked quite natural. The images above are taken after a day, and then it faded more and more over time until they disappeared after about a week. I felt so pretty, especially completely without makeup.
You might have noticed that I now and then try to paint freckles with eyebrow pens and eye shadows (with mixed results, haha), but I’ve often thought that it should be possible to get more lasting results with self tanning products or similar skin coloring techniques. Here’s the answer!
Of course I’ve already ordered a package with henna color now, I chose ”Golencha Henna Paste” in the color red-brown, which is 100% natural and without toxic substances.
That’s all I had on this topic for now. Hope this whats useful for all my fellow wannabe freckle-faces! xx

PS. Check out Uglysxegirl on Instagram for tutorials!

EXTENDED PARIS GUIDE- FOOD AND SHOPPING

Bonjour babes. Ni minns väl att jag var i paris över en weekend för ett par veckor sedan? Trots den korta vistelsen hann vi upptäcka flera riktiga pärlor till restauranger och butiker (mycket tack vare våra kompisar som bor där såklart). Nu tänkte jag utöka mina tidigare guider med några extra tips:

Bonjour babes. Remember that I was in Paris over a weekend a couple of weeks ago? Despite the short stay we discovered some really great restaurants and stores (much thanks to our friends who live there of course). So now I decided to extend my previous Paris guides with some extra tips:

Först och främst: När ni gjort centrum, sett de viktigaste byggnaderna och trängts med de andra turisterna vid Eiffeltornet tycker jag att ni ska utnyttja Paris tunnelbana och se er omkring i stan. Vi bodde med våra polare i 18:e, det var stökigt, färgstarkt och fantastiskt.

First and foremost: Once you’ve done the city center, seen the most important monuments and the Eiffel Tower, take advantage of the Paris subway and have look around the other perts of town. We stayed with our friends in the 18th, it was messy, colorful and amazing.

Låt oss börja med käk! Förutom att äta på otroliga lyrriga franska restauranger finns SÅ mycket billigt att äta också. Utnyttja bagerierna som finns i varje gathörn för att köpa de GO DAS TE färska croissanterna till frukost, eller en nice fylld baguette som lunch att äta vid kanalen eller i en park.

Okay, time to talk about food. Besides form eating in incredible, fancy French restaurants, there is so much so good and so cheep food as well. Visit one of all the bakeries to buy the flakiest, butteriest fresh croissants you’ve ever had for breakfast, or a nice stuffed baguette for lunch to eat by the canal or in a park.

Glöm inte heller alla otroliga fromagerier, ostbutiker. Ta en liten shoppingrunda till din lokala ostbutik, bageri och vinbutik. Peka, provsmaka och prata med personalen. Ta med bytet hem och arrangera LIVETS ostbricka till middag. Njut.

Restaurangen som vi utsåg till vistelsens bästa var Des gars dans la cuisine. På kvällen svider middagarna rejält i plånboken där, men på dagen kan man få två (fantastiska) rätter för under 20 Euro. Via Michelin har rekommenderat restaurangen flera år i rad för sin prisvärdhet och kvalitet. Tummarna upp!

Also, do not forget all the incredible fromageries, cheese shops. Take a small shopping spree to your local cheese shop, bakery and wine shop. Point, taste and talk with the staff. Bring the goodies home and arrange an amazing cheese platter for dinner. Enjoy.

The best restaurant we went to during our stay was Des gars dans la cuisine.  In the evening, the dinners are more pricy, but during  the day you can get two (fantastic) dishes for under 20 Euro. Via Michelin has recommended the restaurant for several years for its value and quality. Thumbs up!

Sean och jag har blivit lite av ett par naturvinsnördar, så ett annat ställe jag måste tipsa om är OVNI. Det är en naturvinsbutik och bar som ligger något kvarter från de turistigare gatorna i Montmartre, utan att för många hittar dit. Vi satt där en hel eftermiddag och NJÖT och småpratade med ägarinnan.

Sean and I have become nature wine nerds, so another place I have to tell you about is OVNI. It’s a natural wine store and bar located a few blocks from the more touristy streets of Montmartre, without too many people finding it. We sat there for a full afternoon just enjoying ourselves and talking with the owner.

Är ni redo för shoppingtips? Klart ni är. Här är tre pärlor i krokarna kring Marais och Republique:
Letar ni efter riktig, välsorterad vintage med märkeskläder till rimliga priser så MÅSTE ni besöka sissi’s corner. Passa på att prata lite med henne när ni ändå är där och kikar, hon är lika fantastisk som sin samling med vintagekläder.

Thanks God I’m a VIP är en annan välsorterad secondhand där allt hänger färgkoordinerat. Speciellt snibb-avdelningen hade väldigt mycket fint.

Slutligen vill jag tipsa om Kiliwatch, en kombinerad koncept store och vintagebutik. Vi fastnade där i flera timmar, både utbudet av vintage och nya kläder föll mig precis i smaken.

Are you ready for shopping tips? Of course you are. Here are three favorite spots in the blocks around Marais and Republique:
If you’re looking for good designer clothes vintage at reasonable prices, you MUST visit Sissi’s corner. Make sure to talk a little with her while you’re there, she’s just as amazing as her collection of vintage clothes.

Thanx God I’m a VIP is another well-sorted second hand where everything hangs color-coordinated. Especially the mens department had some really nice pieces.

Finally, I would like to talk about Kiliwatch, a combined concept store and vintage store. We got stuck there for several hours, both the selection of vintage and new clothes matches my taste perfectly.

Det var allt för denna gång. Glöm inte att spana in mina tidigare guider för fler paristips! Kramar.

That’s all for now! Don’t forget to check out my previous paris guides too while you’re at it! Hugs <3

Paris guide I- Clubs, shopping and lunch
Paris guide II- Restaurats, parks and accommodation

GETAWAY

Glad helg hörni! Igår tog jag mina väskor och min pv och bosatte mig på lyrrhotell i Turkiet. Efter en emotionellt väldigt utmattande vecka ska det bli skönt med miljöombyte. Hotellet är tydligen en enorm golf-resort, ni vet en sådan anläggning man kan åka till på semester i en vecka utan att lämna hotellet en enda gång. Till råga på allt är det också lågsäsong, så jag ser fram emot att i lugn och ro käka god mat, simma fram och tillbaka i poolen, prova alla aktiviteter, kramas och glida runt med Sean i morgonrock medan de andra gästerna är på golfbanan. Tänka på annat. Har ordnat ett gäng inlägg till er här medan jag är borta, så fortsätt kika in!
Nästa vecka har lill-psyket nog repat sig, vi ses när jag är tillbaka på banan igen. Stor kram.

Happy weekend! Yesterday, I took my bags and my bf and went to Turkey to stay at a luxury resort for a week. After an emotionally extremely exhausting week, it feels like a relief to get away for a while. Apparently the hotel is a huge golf resort, you know one of those you can go to for a week’s vacation without leaving the hotel even once. It’s also low season so I’m looking forward to enjoying good food, swimming back and forth in the pool, trying all the activities, walking around with Sean in our robes while the other guests are on the golf course. Think of something else. I’ve prepared a bunch of posts for you while I’m gone, so stay tuned. Next week I’m back and hopefully I’ll be feeling a bit better. Big hugs.