TRAVEL

OUR US ROADTRIP PT 2 – YOSEMITE

Nu tänkte jag ta med er hela vägen tillbaka till Kalifornien. Sean och jag hade sovit en första pirrig natt i en stuga nästan helt utan värme, spenderat morgonen med att i sängen, omringade av prasslande kartor, göra en plan för dagen. Vi var nämligen tvungna att lägga om vår rutt efter varningar om en inkommande snöstorm, vår hyrbil hade varken vinterdäck eller snow chains.

Now, let me bring you all the way back to California. Sean and had I slept in a cabin almost without heating, then spent the morning in bed, surrounded by paper maps, making a plan for the day. We were forced to change our route after warnings of an incoming snowstorm, our rental car had neither winter tires nor snow chains.

Det sög till ORDENTLIGT i magen när vi efter någon timmes körning började komma upp på bergen, på flera ställen härjade av skogsbränder.

I could feel the excitement in my whole body when we came closer to the mountains and suddenly had views like this outside our windows. There were signs of forest fires everywhere.

Alla mac-ägare som känner till denna vy räcker upp en hand! Berget på bilden är berömda El Capitan, som precis som flera andra nationalparker och bergstoppar fått namnge skrivbordsbakgrunder och uppdateringar till mac. Efter att ha sett detta på sin skärm varje dag i flera år kändes det bisarrt att ha det utanför bilrutan.

Raise your hand if you recognize this view! The mountain in the picture is the famous El Capitan, which, like many other national parks and mountain peaks, Mac desktop backgrounds and system updates have been named after. Having seen this on my screen every day for several years, made seeing it in real life feel very bizarre.

Eftersom vi var tvungna att stanna bilen vid varje möjliga stopp på vägen upp för att kunna gå ut och gapa åt utsikten tog körningen längre tid än vi trott. Någon gång på eftermiddagen kom vi fram till Glacier Point där vi sett ut en hike.

Since we had to stop the car at every possible place on the way up to go out and look at the mindblowing view, the driving took longer than we had planned. Sometime in the afternoon we arrived at Glacier Point where we went out on a hike.

Vi sick-sackade ner för berget mot ett vattenfall vi kunde höra långt där nere i dalen.

We zig-zagged down the mountain to a waterfall we could hear far down in the valley.

Men även här var det omöjligt att inte stanna och blicka ut över utsikten en gång i minuten. Vi rörde oss för långsamt.

But we still just couldn’t resist stopping to look at the view all the time. We were moving too slow.

När solen gått ner bakom topparna och himlen skimrade rosa var vi tvungna att skaka av oss förtrollningen och glömma vattenfallet. Vi vände och skyndade tillbaka upp mot toppen. Vi ville inte behöva köra ner för berget när graderna nått under noll-strecket, och än mindre fastna ensamma nere i dalen utan lampor när snöstormen rullade in.

When the sun had gone down behind the mountain peaks and the sky was all pink, we had to break the spell and forget about the waterfall. We turned around and hurried back up towards the top. We didn’t want to have to drive down the mountain when the degrees reached below zero, and even less so, get stuck alone down in the valley without lights when the snowstorm arrived.

Lagom till att mörkret lade sig var vi tillbaka vid bilen. Precis när vi kört ut ur parken på jakt efter ett motel att spendera natten på såg vi de första snöflingorna.

Just when it got completely dark, we were back at the car, ready to go find a motel to spend the night at. Just as we left the park, we saw the first snow flakes.

Morgonen därpå vaknade jag av att det smärtade i hela ansiktet. Precis som vanligt när jag är sjuk kändes mina bihålor som instabila tryckbehållare som när som helst skulle kunna detonera i en högst obehaglig explosion.

The next morning I woke up with an intense pain in my face. Just as usual when I’m sick, my sinuses felt like unstable pressure vessels that could detonate at any time in a highly unpleasant explosion.

Släppte inte snorpappret på hela dagen, haha.

Didn’t let go of the toilet paper to blow my nose during the whole day, haha.

Vi bestämde oss för att utföra större delen dagens utflykter med bilen eftersom min fysiska kapacitet inte var bättre än en 85-årings.

We decided to do most of the day’s excursions by car since my physical capacity wasn’t better than an 85-year-old’s.

Under en kort bensträckare träffade vi på denna krabat. Samma dag stötte vi även på varg och björn vid vägkanten. Jag var inte förberedd på hur mycket vilda djur vi skulle möta i parkerna, sammanlagt under resan såg vi säkert minst tio olika arter varav många jag aldrig sett vilt i Sverige.

During a short walk we met this little guy. On the same day we also encountered wolf and bear cubs in the forest by the road. I wasn’t prepared on how many wild animals we would meet in the parks, I think we saw at least ten different species during the whole roadtrip, many of which I’ve never seen wild in Sweden.

Sean ville bestämt se ett vattenfall efter gårdagens avbrutna hike, men på grund av det torra klimatet var till och med vattenfallet vid den stora vattenreservoaren som försörjer stora delar av San Francisco med vatten, torrt. Han var glad ändå.

Sean still wanted to see a waterfall after yesterday’s interrupted hike, but due to the dry climate even the waterfall at the large water reservoir supplying big parts of San Francisco with water was dry. Luckily he was happy anyway.

Detta utlopp var det närmsta ”vattenfall” vi kom. MEN KOLLA VILKEN VY!

This was the closest we came to some kind of waterfall, haha. BUT HEY, what a view!!!

Ännu en gång föll mörkret och vi jagades ut ur parken med varningarna om snöstormen. Eftersom de inte har några lampor vid vägarna i Cali blev det helt mörkt omkring oss, förutom när vi fick möte. Denna kväll körde vi mycket längre bort än natten innan, hela vägen till Sequoia där vi skulle spendera dagen därpå. Men det ska jag berätta ALLT om i nästa inlägg! Hoppas ni gillade detta! PUSS!

Once again the darkness fell and we left the park with the warnings about the incoming snow storm. Since there was no lights by the roads in Cali (besides from the lines on the ground), it was completely dark around us except when there was a meeting car. This evening we drove much further than the night before, all the way to Sequoia where we would spend the next day. But I’ll tell ALL about that in the next post! Hope you liked this one. HUGS!

OUR US ROADTRIP PT 1- SAN FRANCISCO

OUR US ROADTRIP PT 1 – SAN FRANCISCO (+ my SF recommendations!)

För prick en månad sedan landade Sean och jag i San Francisco. Jag gissar att de flesta av er minns de rasande skogsbränderna som härjade i Kalifornien?
Den tjocka, vita rök och märkliga kemiska lukt som svävade i luften utanför flygplatsens entré gav en väldigt surrealistisk stämning. Som om planet landat mitt i en av de framtidsdystopiska rullarna vi sett på Netflix istället för i SF.

Sean and I landed in San Francisco exactly a month ago. I guess most of you remember the furious forest fires in California at that time?
The thick, white smoke and strange chemical smell filling in the air outside the airport entrance gave a very surreal atmosphere. As if the plane had landed in one of the dystopian movies we’ve watched on Netflix instead of in SF.

När vi äntligen tagit oss in till vårt Airbnb i Castro (ett rum hos en pratglad amerikan som precis som alla andra vi mötte i SF jobbade inom ”tech”), gjorde vi det klassiska misstaget att ge vika för jetlagen. Innan mörkret hunnit lägga sig sov vi tungt.

When we finally got to our Airbnb in Castro (our host was a very talkative guy who just like everyone else we met in SF, was working in ”tech”), we made the classic mistake of giving in to the jet lag. We slept like babies long before the sun had gone down.

Klockan 04 tyckte våra förvirrade kroppar att det var dags att gå upp, så det gjorde vi.
Vi insåg snabbt att det inte var morgondimma som vilade över staden, den rökfyllda luften hade långt sämre värden än storstäder i kina. Det första inköpet vi gjorde blev därmed två munskydd.

4 in the morning, our confused bodies thought it was time to get up, so we did.
We soon realized that it wasn’t morning fog covering the city, the smoky air had far worse values than big cities in China. The first thing we bought on the trip was two face masks.

All lokaltrafik var gratis på grund av den dåliga luften. Det utnyttjade vi för att ta oss ner till hamnen, Embacadero, upp till Lombard street- världens krokigaste gata (som skymtade fram bakom en tjock klunga turister, resans kanske minst nervkittlande turistattraktion ska sägas haha).

The public transport was free because of the bad air. We took the bus down to the harbor, Embacadero, up to Lombard Street (not the most exciting tourist attraction I’ve seen haha).

Eftermiddagen strosade vi längs med Polk street, gick på vintagebutiker och tittade på människor. ReLove är en liten butik vid korsningen Washington street med hög fyndpotential. Här stod jag och såg hemlig ut i kön till Swan’s oyster depot (för tydligen köar man till alla bra restauranger i SF)- efter flera timmars strosande kändes det rimligt att ladda om med ostron och crab salad.

In the afternoon we strolled along Polk street, went to vintage stores and looked at people. ReLove is a small shop by the junction Lombard/Washington Street filled with really cool, but still cheap, pieces.
Here I am (looking VERY anonymous haha) in the line to Swan’s oyster depot (apparently there’s a line for all good restaurants in SF). Anyway, after several hours of strolling, our bodies deserved oysters and crab salad. Let’s just say it was worth the wait.

Gatorna låg nästan helt öde, bara enstaka människor som hastade mellan olika byggnader med air filters. Trots den MÄRKLIGA stämningen var jag upprymd:

The streets were almost completely abandoned, aside from a few people hurrying between buildings with air filters. Despite the strange atmosphere, I was excited because we were on our way to…

..för att jag än-tli-gen skulle få se detta gulliga fejs igen!! Nacha lämnade Europa i höstas för att bo med sin kille i San Fransisco i några månader. Kul för honom synd för oss. Detta var i alla fall anledningen till att jag övertalade Sean att åka på roadtrip i Cali just då. Bästa Nacha. Vi gick på de Young museum och drack bärs.

see this cute face again!! Nacha left Europe last autumn to live with her boyfriend in San Francisco some months. This was partly the reason why I persuaded Sean to go on a roadtrip in Cali at that time, to get to see her again. We went to de Young Museum and then to a bar.

Nästa morgon gick vi upp samtidigt som nattmörkret skingrades på gatorna. God morgon solen!

Another extremely early morning! We went up as soon as the darkness of the night disappeared from the streets.

Ett stycke morgontrött bejb (vi drack oootroliga mängder kombucha under resan, utbudet i Kalifornien går inte ens att jämföra med det här hemma)

Haha, tired but 100% cute (we drank huge amounts of kombucha during our month in the us, the range and prices are so so much better in cali than in Europe)

Vi lärde oss ganska snabbt att dela på de gigantiska portionerna.

We learned quite quickly to share all the big portions to avoid aching stomaches, haha.

Vi ägnade en hel dag åt att upptäcka Mission. Det är ett stökigt men spännande område där konst, hipsterz och coola cafeér blandas med hundratals mexikanska restauranger, och en övervägande mexikansk befolkning. Jag kände mig som hemma! På många vis påminde det om områden i Berlin, där vitt skilda kulturer och kretsar kan dela på samma stadsdel (oooch man såklart med rätta kan sucka om gentrifiering).
Längs med Valencia street hittade vi second hands, den fina bokbutiken Dog Eared Books och o-tro-li-ga tacos och burritos.

We spent a whole day discovering Mission. It’s a messy but exciting area where art, hipsterz and cool cafes are mixed with hundreds of Mexican restaurants, and a predominantly Mexican population. I felt like home! In many ways, it reminded of areas in Berlin, where widely different cultures and nationalities can share the same neighborhoods (and, of course, there’s an ongoing discussion about gentrification).
Walking along Valencia street we found second hands, the awesome bookstore Dog Eared Books and amaaazing tacos and burritos.

På kvällen bestämde vi oss för att utforska Castro, området vi valt att bo i och som vi fick beskrivet för oss som ”närmast hela västvärldens epicentrum för den moderna gayrörelsen”. Kanske var det den lite obekväma känslan av att för första gången som heteropar vara i minoritet som fick oss att röra oss därifrån ganska snabbt, eller den totala avsaknaden av tjejer (nästan hela Castro är gay, men precis som på många andra ställen är det bögkulturen som syns mest). Hur som helst är Castro en viktig del av gayhistorien och det var häftigt att se.

In the evening we decided to explore Castro, the area we lived in that people described as ”the western world’s epicenter for the modern gay movement”. Perhaps it was the uncomfortable feeling of for the first time being in minority as a hetero couple that made us leave quite fast, or the total lack of girls (almost entire Castro is gay, but just like in many other places the male gay culture is dominating the scene). However, Castro is an important part of gay history and it was really impressive to see.

Dagen därpå besökte vi Land’s End! Efter att ha spenderat två dagar i city var det så nice att se en annan del av stan. En av de finaste grejerna med SF är ju alla vackra grönområden och parker.

The next day we went to Land’s End! After spending two days in the city it was so nice to see another part of town. One of the best things with SF is all beautiful green areas and parks.

Dimman låg fortfarande så tjock att vyn som i vanliga fall skulle bestått av Golden Gate-bron bara var en vit vägg.

The fog was still so thick that the view which usually would consist of the Golden Gate Bridge was just a white wall.

På eftermiddagen mötte vi upp Nachos och Alex igen för att hänga i Ashbury och käka på hypade Burma Superstar (efter en timmes köande SÅKLART).

In the afternoon, we met Nachos and Alex again to hang out in Ashbury and have lunch at the hyped restaurant Burma Superstar (after an hour’s queuing, of course). It totally lived up to the hype!

Efter en hel eftermiddag och kväll tillsammans kramades vi hejdå och sa vi ses i jul.

Jag hade verkligen förväntat mig på att kära ner mig totalt i San Fransisco, men i efterhand har jag ändå blandade känslor för staden. Det fanns både sidor jag verkligen gillade men mycket som kändes skevt för mig också. Så kan det vara.

After hanging out together a whole afternoon and evening we gave each other long ”see u at Christmas”-hugs.

I was really expecting to fall in love with San Francisco, but afterwards I still have mixed feelings for the city. There were both sides I really liked but also things I didn’t.

Dagen efter plockade vi upp bilen vi hyrt och ställde in gps-en på Yosemite! Känslan där och då i bilen, att lämna staden bakom sig och ha äventyren framför sig, det är banne mig det bästa jag vet.

The next day we picked up the car we had rented and started the drive to Yosemite! The feeling there and then in the car, leaving the city behind and having the adventure in front of us, that’s the best feeling I know.

HEJA dig som kämpat dig igenom hela detta inlägg, i nästa del berättar jag allt om vad vi gjorde i Yosemite. PUSS!

Hope you enjoyed this incredibly long post (told you I’d tell you everything!), in the next part I’ll write all about what we did in Yosemite. KISS!

HOME AGAIN

Vi är hemma igen.

Imorse när jag gick ut för att köpa mat kände jag mig som något slags nyfött djur som blinkar mot dagsljuset för första gången. Jetlagen gör huvudet dimmigt och huden skör, extra känslig mot kylan som är mer påträngande nu än när vi lämnade stan.
När jag kom hem igen tände jag ljus och öppnade laptopen för första gången på nästan en månad. Först, innan jag börjar jobba med mailen, plocka upp alla gamla trådar och lägga schema för kommande veckor, vill jag säga hej till er.
Hej favvisar. Jag har saknat er. Här är några bilder från de senaste veckorna på vägarna i USA, ska berätta om allting så fort jag fått ordning på alla bilder och kommit till rätta här hemma. STOR KRAM.

I’m back in Berlin.

When I went out to buy food this morning (to fill our empty refrigerator), I felt like some kind of newborn animal opening it’s eyes in the daylight for the first time. The jetlag makes my mind feel foggy and my skin thin, extra sensitive to the cool air which is more intrusive now than when we left the town.
When I got home, I lit some candles and opened my laptop for the first time in almost a month. Firstly, before I start working with the emails, pick up all the discussions I left and make a schedule for the upcoming weeks, I’d like to say hi to you.
Hi guys. I’ve missed you.
Here are some pictures from our recent weeks on the roads in the US. I’ll tell you everything as soon as I’ve gone through all the thousands of pictures and got everything sorted out at home. BIG HUGS.

EXTENDED PARIS GUIDE- FOOD AND SHOPPING

Bonjour babes. Ni minns väl att jag var i paris över en weekend för ett par veckor sedan? Trots den korta vistelsen hann vi upptäcka flera riktiga pärlor till restauranger och butiker (mycket tack vare våra kompisar som bor där såklart). Nu tänkte jag utöka mina tidigare guider med några extra tips:

Bonjour babes. Remember that I was in Paris over a weekend a couple of weeks ago? Despite the short stay we discovered some really great restaurants and stores (much thanks to our friends who live there of course). So now I decided to extend my previous Paris guides with some extra tips:

Först och främst: När ni gjort centrum, sett de viktigaste byggnaderna och trängts med de andra turisterna vid Eiffeltornet tycker jag att ni ska utnyttja Paris tunnelbana och se er omkring i stan. Vi bodde med våra polare i 18:e, det var stökigt, färgstarkt och fantastiskt.

First and foremost: Once you’ve done the city center, seen the most important monuments and the Eiffel Tower, take advantage of the Paris subway and have look around the other perts of town. We stayed with our friends in the 18th, it was messy, colorful and amazing.

Låt oss börja med käk! Förutom att äta på otroliga lyrriga franska restauranger finns SÅ mycket billigt att äta också. Utnyttja bagerierna som finns i varje gathörn för att köpa de GO DAS TE färska croissanterna till frukost, eller en nice fylld baguette som lunch att äta vid kanalen eller i en park.

Okay, time to talk about food. Besides form eating in incredible, fancy French restaurants, there is so much so good and so cheep food as well. Visit one of all the bakeries to buy the flakiest, butteriest fresh croissants you’ve ever had for breakfast, or a nice stuffed baguette for lunch to eat by the canal or in a park.

Glöm inte heller alla otroliga fromagerier, ostbutiker. Ta en liten shoppingrunda till din lokala ostbutik, bageri och vinbutik. Peka, provsmaka och prata med personalen. Ta med bytet hem och arrangera LIVETS ostbricka till middag. Njut.

Restaurangen som vi utsåg till vistelsens bästa var Des gars dans la cuisine. På kvällen svider middagarna rejält i plånboken där, men på dagen kan man få två (fantastiska) rätter för under 20 Euro. Via Michelin har rekommenderat restaurangen flera år i rad för sin prisvärdhet och kvalitet. Tummarna upp!

Also, do not forget all the incredible fromageries, cheese shops. Take a small shopping spree to your local cheese shop, bakery and wine shop. Point, taste and talk with the staff. Bring the goodies home and arrange an amazing cheese platter for dinner. Enjoy.

The best restaurant we went to during our stay was Des gars dans la cuisine.  In the evening, the dinners are more pricy, but during  the day you can get two (fantastic) dishes for under 20 Euro. Via Michelin has recommended the restaurant for several years for its value and quality. Thumbs up!

Sean och jag har blivit lite av ett par naturvinsnördar, så ett annat ställe jag måste tipsa om är OVNI. Det är en naturvinsbutik och bar som ligger något kvarter från de turistigare gatorna i Montmartre, utan att för många hittar dit. Vi satt där en hel eftermiddag och NJÖT och småpratade med ägarinnan.

Sean and I have become nature wine nerds, so another place I have to tell you about is OVNI. It’s a natural wine store and bar located a few blocks from the more touristy streets of Montmartre, without too many people finding it. We sat there for a full afternoon just enjoying ourselves and talking with the owner.

Är ni redo för shoppingtips? Klart ni är. Här är tre pärlor i krokarna kring Marais och Republique:
Letar ni efter riktig, välsorterad vintage med märkeskläder till rimliga priser så MÅSTE ni besöka sissi’s corner. Passa på att prata lite med henne när ni ändå är där och kikar, hon är lika fantastisk som sin samling med vintagekläder.

Thanks God I’m a VIP är en annan välsorterad secondhand där allt hänger färgkoordinerat. Speciellt snibb-avdelningen hade väldigt mycket fint.

Slutligen vill jag tipsa om Kiliwatch, en kombinerad koncept store och vintagebutik. Vi fastnade där i flera timmar, både utbudet av vintage och nya kläder föll mig precis i smaken.

Are you ready for shopping tips? Of course you are. Here are three favorite spots in the blocks around Marais and Republique:
If you’re looking for good designer clothes vintage at reasonable prices, you MUST visit Sissi’s corner. Make sure to talk a little with her while you’re there, she’s just as amazing as her collection of vintage clothes.

Thanx God I’m a VIP is another well-sorted second hand where everything hangs color-coordinated. Especially the mens department had some really nice pieces.

Finally, I would like to talk about Kiliwatch, a combined concept store and vintage store. We got stuck there for several hours, both the selection of vintage and new clothes matches my taste perfectly.

Det var allt för denna gång. Glöm inte att spana in mina tidigare guider för fler paristips! Kramar.

That’s all for now! Don’t forget to check out my previous paris guides too while you’re at it! Hugs <3

Paris guide I- Clubs, shopping and lunch
Paris guide II- Restaurats, parks and accommodation

SUMMER DIARIES 2018 PART 2 (+ 5 Amsterdam tips!)

Låt oss bläddra tillbaka i våra mentala kalendrar till de sista dagarna i Juli 2018. Då Sean och jag hade lämnat min familj i Umeå för att spendera dagen på en flygplats och sedan landa i Amsterdam precis som solen nådde horisonten.

Let’s turn back time to the last days of July 2018. When Sean and I had left my family in Umeå, spent the day at a airport and finally landed in Amsterdam just as the sun reached the horizon.

G-star, som jag ju är Ambassadör för, hade bokat in mig på en shoot. Tidigt på morgonen lämnade jag motvilligt Sean och sängen för att möta upp resten av teamet på G-stars pampiga HQ.

G-star, for whom I’m an Ambassador, had booked me on a shoot. I reluctantly left Sean and the bed early in the morning to meet up with the rest of the team at the G-star HQ.

Till min förvåning ville stylistkillen klippa lugg på mig efter att ha sett dagens moodboard. KUL, tyckte jag! Känner mig alltid så fin i lugg (tills jag får för mig att låta den växa ut och bittert går omkring med hår i ögonen i två månader, hehe).

To my surprise, the stylist wanted cut bangs on me after seeing the moodboard for the shoot. So he did! I always feel so pretty in bangs (until I decide to let it grow out and bitterly live with hair in my eyes for two months, hehe).

G-stars HQ är så fett att vi bestämde oss för att denna gång plåta alla bilder på plats istället för att åka ut till location. I två dagar fotade vi i detta enorma glasrum (som jag tror egentligen var en överdimensionerad rökruta), samt i en hiss.

Must be nice to have such a cool HQ that you don’t even have to go to other locations to shoot. For two days we were in this huge glass room (which I actually think was a big smoking area), and in a really cool elevator.

Fikade, plåtade, plåtade fikade.

We were shooting, drinking coffee, shooting some more and having more coffee.

När jobbdagarna var över så stannade vi ett par nätter extra för att få lite fritid i stan. Tony passade också på att flyga över från Berlin för att göra oss sällskap. Okej, låt mig tipsa er om mina favvo-ställen i Amsterdam:

When the work days were over, we stayed in town a couple of nights to get some free time in town. Tony also came there from Berlin to make us company. Let me tell you about my favorite places in Amsterdam:

Vi råkade pricka av sommarens absolut hetaste dagar, vi var tre svettpölar som liksom rann längs med gatorna. Kanske var det därför det var så fantastiskt att av ren slump snubbla över butiken Daily Paper, där AC-n svalkade himmelskt när vi kikade på de fina kläderna och änglarna i personalen bjöd på kall juice och kokosvatten. Gjorde några riktiga fynd på rean, kolla in deras webbshop så förstår ni min hype.

Mest spännande matupplevelsen var definitivt ”roti” på Meos Colosseum, ett riktigt genuint Surinamesiskt hak. Vi snackar liksom en totalt oförståelig meny, märkliga lukter, såser så starka att endast en droppe får munnen att brinna och supervänlig personal som inte talade ett ord engelska. Surinam är nämligen en gammal Nederländsk koloni, så man ska passa på att testa äta riktig surinamesisk mat när man är i Amsterdam.

These must have been the absolute hottest days of the summer, my skin was constantly covered in sweat. Perhaps that’s why it felt so amazing to stumble across the Daily Paper shop, where the AC cooled us down while looking at all the nice clothes, and the staff gave us cold juice and coconut water. I made some real catches on the sale, check out their online store and you’ll understand my hype.

The most exciting dining experience was definitely eating ”roti” at Meos Colosseum, a really genuinely Surinamese restaurant. The food was SO GOOD! Surinam is an old Dutch colony so take the opportunity to try some real Surinamese food while you’re in Amsterdam.

Min favoritrestaurang i Amsterdam är Mossel & Gin i Westerpark, där hela menyn består av olika moules frites, ostron och gin tonics (vet att jag kommer få mail om detta nu- men om jag ändå inte beställer helvegetariskt på restaurang känns det bra att äta musslor, som varken har komplext nervsystem eller hjärna som kan uppleva smärta och dessutom går att odla relativt klimatvänligt).

Min favoritbar i Amsterdam är naturvinshaket Glou Glou. Gå dit om ni har chansen, gör det bara.

My favorite restaurant in Amsterdam is Mossel & Gin in Westerpark, where the whole menu consists of various moules frites, oysters and gin tonics (I know that I’ll receive messages about this topic – but I think it feels good to eat mussels when I decide to not et completely vegetarian when I eat out, since they lack a complex nervous system and brain that can experience pain, and they’re also easy to grow in a relatively climate-friendly way).

My favorite bar in Amsterdam is the natural wine-bar Glou Glou. Go there if you have the chance, just do it.

När vi skulle åka vidare till Stockholm blev planet vi bokat så pass försenat att vi missade vårt anslutningsflyg i Riga. Sean och Tony skulle giga på en klubb samma kväll, så när vi till slut lyckades ordna två platser på dagens sista flyg till Stockholm  (efter en eftermiddags hektiska diskussioner med personal, förhandlande med medpassagerare och väntan) fick jag stanna ensam i Riga över natten.

When it was time to leave Amsterdam to go to Stockholm, the plane we booked was so late that we missed our connecting flight in Riga. Sean and Tony had a gig at the pride festival that evening, so when we finally managed to arrange two seats on the last flight to Stockholm the same day (after an afternoon’s hectic discussions with staff, negotiating with fellow passengers and waiting) I had to stay alone in Riga over the night.

Jag skulle ljuga om jag sade att jag tog detta med zen (speciellt efter att jag fått reda på att planet faktiskt haft flera tomma säten när det lyfte trots att värdinnan hävdat att det var fullt). Men då jag slutligen valde att acceptera min öde och tog en lång kvällspromenad i Rigas ”gamla stan” kunde jag ändå känna mig lite glad. WOW vad fint det är i Riga. Dagen därpå kom jag äntligen till Stockholm, men allt som hände där ska jag berätta om i ett annat inlägg. PUSS.

I would lie if I said I handled the situation with zen (especially after I found out that the plane actually had several empty seats when it took off, even though they said it was full). But when I decided to make the most of the situation and have a long evening walk, I had to admit that it could have been a lot worse. WOW, Riga is such a beautiful city. The next day I finally arrived to Stockholm, but I’ll tell you about everything that happened there in another post. KISSES.

Read my summer diary pt 1 HERE