2017’S CONCLUSIONS

Njuter så mycket av känslan av att året börjar närma sig sitt slut. Att helt öppen gå om kring och vara nostalgisk, dra slutsatser kring och sammanfatta året som gått för att sedan kunna gå vidare in i det nya. Även om nyårsafton är en mänsklig konstruktion har den en viktig innebörd för mig. Därför tänker jag skamlöst fortsätta mitt tillbakablickande på 2017, denna gång i form av en klassisk nyårslista! Lesss go!

I truly enjoy the feeling of a year coming to an end. To get to be nostalgic, analyze and summarize the year that has passed, and then move on to the new one. Even though New Year’s Eve is just something us humans came up with, it has an important meaning to me. So now I’m going to shamelessly continue wrap up my 2017, this time with a classic New Year’s list! Lesss go!Blev 2017 som du föreställt dig?

Ehhh. NEJ. På nyårsafton för ett år sedan skrev jag såhär:
Året tvåtusensextons sista dag är här och det känns så fkn bra. Är stolt över att ha lagt dessa tolv extremt händelserika, tuffa men givande månaderna bakom mig. Denna nyårsafton sitter jag i en helt annan position än för exakt ett år sedan, då: känslomässigt instabil, rätt ensam och utan plan för det kommande året. Nu: mycket mer stabil på alla plan, har ett långvarigt boende, plan för de kommande två åren (plugg) och massor av nya spännande människor i mitt liv. Kanske fortfarande lite trasig på insidan men vem är väl inte det.
Haha, “långvarigt plugg och boende”. Jo tjena.

Did 2017 turn out as you imagined?
Ehhh. NO. This is what I wrote on New Year’s Eve a year ago:
“Year 2016’s last day is here and it feels so fkn good. I’m proud to have gone through these twelve extremely eventful, tough but rewarding months and at the same time so ready to get a fresh start. This New Year’s Eve, I’m in a completely different position than exactly a year ago. Then: emotionally unstable, quite alone and without a plan for the coming year (but still hopeful, to be said). Now: much more stable on all levels, I have a long-term accommodation, a plan for the next two years (studies) and lots of exciting new people in my life. Perhaps I’m still a little messed up inside, but who’s not?”
Hahah, we all know that two year plan didn’t really work out.

Gjorde du något 2017 som du aldrig gjort förut? Arå! Praktiserade på en agentur, reste med den transsibiriska järnvägen, investerade seriöst i inredning, introducerade min kille för familj och släkt, hoppade av skolan, besökte Öland.

Did you do anything 2017 that you’ve never done before? Oh yes! Did my internship at an agency, traveled with the trans-Siberian railroad, invested seriously in furniture, introduced my boyfriend for my family and friends, quit school, visited Öland.

Vad var din bästa läsupplevelse? Boken Quiet som jag lånade av Sean. Den hjälpte mig att förstå min introverta personlighet på ett nytt sätt. Även om det pratats väldigt mycket om introverta personlighetstyper i medier, och nästan känts “inne”, har det alltid varit ett handikapp för mig. Jag kämpar fortfarande med att hitta ett bra sätt att förhålla mig till många sociala situationer som ofta känns övermäktiga eller stressande, men har nya mentala verktyg och tankesätt tack vare Quiet.

What was your best reading experience?
The book “Quiet”, which I borrowed from Sean. It helped me to understand my introverted personality in a new way, and not just see it as a handicap. I’m still struggling to find a good way to deal with social situations that feels overwhelming or stressful, but I have new mental tools to do that thanks to “Quiet”.

Vad screenshottade du? Förutom tril-jar-der jobb-screenshots på mail och statistik har jag visst sparat ner detta också. Relatable quotes, helt vanlig snubb-rant, när jag var cute på sminkreklam, und so weiter.

What did u screen-shot? In addition to aloooot of work related screenshots on mail and statistics, I found these shots in my phone, haha.

Vad är du stolt över? Hela metoo-kampanjen fyller mig med en stolthet och värme. Att vågen fortsatt rulla 2017 ut (och in i nästa) och gett konsekvenser som verkligen skapar förändring. Är så glad att få vara med om detta, i tider då man ofta känner hopplöshet inför mänskligheten.

What are you proud of? The whole #metoo campaign fills me with pride and warmth. That the metoo wave kept rolling throughout 2017 and giving consequences that really created change. I’m so happy to get to experience this, especially these days when you often feel that you just want to give up regarding our society.

Något som fått dig att må bra? Att jag för första gången har prioriterat och planerat för min lediga tid. Jag har försökt att lämna kontoret innan sju, och att ta helt ledigt på helgerna. Ibland har jag såklart misslyckats, men på det stora hela har jag separerat på jobb och fritid på ett sätt jag inte lyckats med förut. Detta har lett till att jag kunnat planera in mer roliga saker för mig själv; keramik-lektioner, tyska-plugg, skaffa kort på tjej-gym och ägna mer tid åt vänner.

What made you feel good? That for the first time I have prioritized my free time. I’ve tried to leave the office before seven every night, and to be completely free on weekends. Sometimes I have failed, but I’ve still separated work and free time in a way I haven’t managed before.

Vad är du tacksam över? Alla människor jag har i mitt liv. Mina föräldrar som reser runt och alltid har nya upplevelser att berätta om när man ringer, min syster som alltid finns där för mig, mina bästisar i sverige som lyser upp mina tråkiga vardagskvällar med våra grupp-skype-samtal, alla människor jag lärt känna i Berlin genom Sean och de vänner jag haft sedan tidigare.
Och Sean. Jag är så jävla tacksam över att ha hittat någon som ovillkorligen ger mig kärlek, trygghet och inspiration när jag behöver det, som med intresse orkar lyssna på mina osammanhängande grubblerier om kvällarna och som tar ner mig på jorden när jag är stressad. Som ständigt lär mig nya saker och som gör varje tråkig vardag rolig.

What makes you grateful? All the people I have in my life. My parents traveling around, who always have new experiences to tell me about when talk on the phone, my sister who’s always is there for me, my best friends in Sweden who light up my boring everyday evenings with our group skype calls , all the people I got to know in Berlin through Sean and the friends I had before.

And Sean. I’m so damn grateful to have found someone who unconditionally gives me love and inspiration when I need it, which with interest listen to alla my strange reflections and thoughts in the evenings, and that takes me down on earth when I’m stressed out. Who continually teaches me new things and makes every dull day fun.

Vad har du för mål inför 2018? Att jag ska fortsätta prioritera min fritid. Läsa mer. Testa färga håret mörkt, äntligen. Åka på rid-resa någonstans. Skaffa plats i keramikstudio. Fortsätta plugga tyska. Fortsätta känna tacksamhet för min vardag. Inte glömma att visa uppskattning i mina relationer. Vara SNÄLL.

What are your goals for 2018? To continue to prioritize my free time. Read more. Test color my hair dark, at last. Go on a riding-trip somewhere (Iceland?). Get a space in a ceramic studio. Continue to speak German. Continue to feel grateful for my everyday life. To not forget to show appreciation in my relationships. To be nice.

3 responses to “2017’S CONCLUSIONS

  1. Nike says:

    I bought the book “Quiet”, too and it is so good. Thanks for the tip!

Comments are closed