OUR US ROADTRIP PT 3- SEQUOIA AND AN ALTERNATIVE THANKSGIVING

Låt mig plocka upp en gammal tråd nu, och fortsätta berätta för er om vår roadtrip i USA. Sean och jag hade precis lämnat snöstormen och Yosemite bakom oss och tagit sikte på Death Valley. Det är en lång sträcka och på vägen dit hann vi upptäcka Sequoia och Lake Isabella. Såhär såg det ut:

Better late than never: let me continue my story about our road trip in the US. Sean and I had just left the snow storm and Yosemite behind us and started our journey to Death Valley. It’s a quite long distance and on the way there we discovered Sequoia and Lake Isabella. Here’s what it looked like:

På thanksgivings morgon vaknade vi upp i motellet vi hittat på vägen. Sean var som vanligt först ut till bilen. Kom nu bejb nu åker vi!!!!

On Thanksgiving’s morning we woke up in the motel we had found along the way the day before. C’mon on now babe lets go!!!!

Jag var fortfarande vrålsjuk.

I still had a really bad sinusitis.

Men! Jag hade mitt egna lilla apotek med mig i bilen. Sent kvällen innan stannade vi nämligen till i ösregnet vid en CVS store (som var lika stort som ett varuhus) och köpte exakt allt den väldigt investerade personalen rekommenderade min bihåleinflammation. Den härliga blå flaskan innehåller till exempel ett elixir med allt från febernedsättande, avsvälande, slemlösande och smärtlindrande. Älskar amerikanska apotek, haha.

…But now I had my own little pharmacy with me in the car. Late in the evening before, we stopped at a huge CVS store and bought exactly all the medications the very engaged staff recommended me. For example, the blue bottle contains an elixir with a handful different active ingredients  in one. Gotta love American medicines haha.

I alla fall. Till slut närmade vi oss Sequoia. Det var så fint att ögonen gjorde ont. Aj!!!

Anyway. We got closer to Sequoia. The surroundings were so beautiful out eyes hurt. Ouch!!

DIT ska vi! (Sean var fast besluten att få se de gigantiska sequoiaträden längre in i parken som kan bli över sex meter i diameter)

That’s where we’re going! (Sean was determined to see the giant sequoia trees further into the park, that can be over six meters in diameter!)

Vi  färdades högre och högre upp i bergen. Molnen vilade tunga på topparna.

We traveled higher and higher up the mountains. The clouds rested heavy on the peaks.

Men så plötsligt befann vi oss mitt ibland molnen, sol byttes mot kyla och is. Vi blev tvungna att vända vid en kontroll av snökedjor, eftersom samma snöstorm som jagat ut oss ur Yosemite nu väntades dra in över Sequoia.

And then suddenly we were among the clouds, the sun was replaced by cold air and ice. We were forced to turn around and go back at snow chain checkpoint, the same snowstorm that chased us out of Yosemite was now expected to hit Sequoia.

Bara någon kilometer ned för berget väntade denna mjuka äng.

Just a kilometer down the climate changed drastically again. We stopped at this beautiful, soft field.

Perfekt lunchplats tyckte vi!! De enorma portionerna i USA visade sig vara praktiska, då man alltid hade lunch i form av rester till nästa dag. Här festade vi på gårdagens pizza.

A perfect lunch spot! Yesterday’s pizza leftovers! Yum!

Sean fick aldrig se sina jätteträd men han var i gott mod ändå!

Sean never got to see the giant trees but he was happy anyway!

Vi körde ner i den betydligt varmare dalen för att ta en liten bensträckare. Elixiret hade gjort sitt och min febertunga kropp kändes lite lättare.

We drove down into the much warmer valley to hike. The elixir had given effect and my fever-heavy body felt a little lighter.

Gick längs med en bäck bland jordekorrar och fågelkvitter tills solen sakta började närma sig horisonten.

We walked along a river among chipmunks and birdsong until the sun slowly approached the horizon.

Då körde vi vidare mot Death Valley på jakt efter mat och tak över huvudet.

Then we drove on to Death Valley in search for food and somewhere to sleep.

Det visade sig vara svårare än väntat att få tag på. Allt var stängt på grund av Thanksgiving, i vartannat hus kunde man se stora familjer runt middagsborden genom fönstren.

Which turned out to be harder than expected to find. Everything was closed due to the Thanksgiving celebrations, and in every other house we drove past, we could see large families around the dinner tables.

Skrönan vi hört om att kinesiska krogar är de enda som har öppet på Thanksgiving visade sig stämma. Här möts alla som av olika anledningar inte firar thanksgiving, vilket ju på ett sätt också är en fin tradition.

The rumor we had heard that Chinese restaurants are the only ones that’s open on Thanksgiving turned out to be true. Here everyone who, for various reasons, doesn’t celebrate Thanksgiving, meets. Which in a way also is a nice tradition.

Till slut hittade vi även ett motel att ta in på vid Lake Isabella. Men istället för att gå till sängs körde vi ut i skogen för att glida ner i de naturligt varma källorna vid flodens kant. Där träffade vi en lokalinvånaren John, hittehunden Gray och Roman från Ukraina som rest runt i USA de senaste nio åren. När vi satt där i det rykande varma vattnet, under stjärnorna med två främlingar och en hund, kände jag mig tacksam för alla märkliga saker vi fått uppleva. En bra Thanksgiving.

In the end we also found a motel to stay at by Lake Isabella. But instead of going to bed we drove out to the forest to take a bath in the natural hot springs in the river. There we met the local John, the dog Gray and Roman from Ukraine, who had traveled around the United States for the past nine years. When we sat there in the steaming hot water, under the stars with two strangers and a dog, I felt grateful for all the things we had experienced so far. It was a very good Thanksgiving.

Det gick inte gick att fota de varma källorna där i nattmörkret, men såhär såg en Hot Spring vi passerade på väg in i Death Valley följande morgon. Helt fantastiskt ju. Vad vi var med om i DV berättar jag om i ett kommande inlägg! PUSS!

It wasn’t possible to take any photos in the darkness at the hot springs, here’s a hot spring we drove past on the way into Death Valley the following morning. Amazing, huh? I’ll tell you all about what we experienced in DV in my next post. Kisses!

US ROADTRIP PT 1 – SF

US ROADTRIP PT 2 – YOSEMITE

One response to “OUR US ROADTRIP PT 3- SEQUOIA AND AN ALTERNATIVE THANKSGIVING

  1. Lisa says:

    Pictures are very beautiful, looks like a great trip!

Comments are closed