MY MOST EFFICIENT WAYS TO LEARN A LANGUAGE

Kan vi snacka lite om att plugga språk? Bra. Jag har nämligen förstått att många av er pluggar eller har pluggat språk, så jag tror vi har en del att prata om.
Jag har pluggat tyska tre timmar om dagen sedan november, men för två veckor sedan var min lärare tvungen att sluta med undervisningen till förmån för sina andra projekt, så sedan dess har jag tagit en paus och försökt plugga lite på min fritid istället. Det känns tomt att inte ha någon som pushar och svarar på frågor, samtidigt känner jag att det är otroligt skönt att få tillbaka den hälft av min arbetstid som gått åt till tyskastudierna på sistone.

Min plan är att hoppa på en konversationskurs, och kanske hitta en tandempartner (om jag vågar). Jag har alltid gillat att plugga och haft lätt för mig i skolan, men språk kräver en helt annan studieteknik än ekvationer som man ska klura ut, historiska årtal som ska bankas in i huvudet eller logiska, biologiska kretslopp som man ska förstå. För mig är det mycket svårare.
Språk handlar om att förstå sig på en kultur och socialt sätt, att få “känsla” och flyt, och självförtroendet att våga använda de ord man lärt sig. Det otacksamma med att plugga språk är ju också att man ofta förstår precis hur hackigt och konstigt man talar ju bättre man blir på att förstå språket.

Can we talk about learning a language? Good. I’ve realized that many of you are studying or have studied languages, so I think we have a lot to talk about.
I’ve been studying German three hours a day since November, but two weeks ago my teacher had to stop teaching to focus on her other projects, so since then I’ve taken a break and tried to study alone on my spare time instead.
It feels empty not having someone pushing me and answering my questions, but at the same time it’s an incredible relief to get back the half of my working time that has gone to the German studies lately.

My plan is to start a conversation course, and maybe find a tandem partner (if I dare). I’ve always liked studying and have never had problems in school, but language requires a completely different study technique than solving equations, remembering historical names and years or understanding biological cycles. To me, language is much more difficult.
Language is about gaining a social an cultural understanding, getting a conversational flow and the confidence to dare to use the words you’ve learned. The worst thing about studying languages ​​is also that you understand just how awkwardly strange you speak, the better you get at understanding the language.

Eftersom språkplugg kräver andra metoder än många andra ämnen tänkte jag dela med mig av de som funkar bäst för mig, nu när jag inte längre har någon lärare som guidar mig genom ord- och grammatikdjungeln:

– Befinn dig där språket talas (duh). Om du inte råkar bo i landet kanske du kan unna dig en resa dit? Eller söka dig till “tyska”/”spanska” etc. communityn. Att överhöra olika verkliga konversationer från bordet brevid på ett café, eller paret som sitter bakom en på bussen ger en mycket större förståelse för hur språket faktiskt används till vardags än en förinspelad cd-skiva från läroboken.

– Om du inte kan vara på plats: Lyssna på podcasts och läs böcker. Det finns massor av bra språk-poddar, jag brukar till exempel lyssna på coffee break german för att repetera små grammatik-delar jag glömt samtidigt som jag diskar, promenerar eller tränar. De flesta podcast-appar har ju också den finfina funktionen som låter en sakta ner talet till halva hastigheten om man upplever att det går för fort i en podcast på ett främmande språk.
Om det känns övermäktigt att läsa en bok så rekommenderar jag att läsa en bok du kan utan och innan på svenska (jag kämpar på med Harry Potter) eller en barnbok.

– Lär dig ord och fraser i situationer. Det är mycket lättare att komma ihåg en fras om du kan placera den i ett sammanhang i ditt huvud, jag lovar. Dessutom känns det naturligare att använda dem i just set sammanhanget sedan.

– Play with it. Lär dig roliga uttryck och knäppa ord, ha en avslappnad attityd till det. En kul grej med tyskan är att man kan sätta ihop ord nästan helt fritt för att bilda nya ord; som kopfkino, glühbirne, zeitgeist. Om man vågar vara lite lekfull är det rätt lätt att kommunicera trots ett begränsat ordförråd.

– VÅGA. Ignorera personer som beter sig förminskande mot dig bara för att du inte kan språket flytande, och se varje konversation som en vinst.

– Repetera svensk grammatik. Om jag till exempel inte vet vad ett subjekt är i svenskan kommer det ta mycket längre tid för mig att förstå meningsuppbyggnaden i tyskan.

– Använd en glos-app där du fyller i alla ord du stöter på som inte kan, men som känns nyttiga (eller roliga). Utnyttja all dötid till att repetera orden- vid busshållplatsen, på flyget (välj en app med offline-läge), i väntrummet, på toan (om du som mig älskar att sitta med telefonen på toan).

Vilka är era bästa tips? Hur lär ni er språk mest effektivt? Skulle vara SÅ kul att få lite tips från er! <3

Since language studies requires different methods than many other topics, I thought I’d share the ones that work the best for me, now that I no longer have a teacher who guides me through the word and grammar jungle:

– Be where the language is spoken (duh). If you don’t live in the country, maybe you can make a visit? Or search for “German”/”Spanish” etc. communities. To hear “real” conversations from the guys at table next to yours at a cafe or the couple sitting behind you on the bus gives a much better understanding of how the language actually is used for everyday purposes than a pre-recorded CD from the textbook.


– If you can’t be there in person: Listen to podcasts and read books. There are lots of good language podcasts, for example, I usually listen to “coffee break German” to repeat parts of the grammar I forgot while I wash dishes, walk or exercise. Most podcasts also have the nice feature that lets you slow down the speech to half the speed if you find it hard to understand a podcast in a foreign language.
And if it seems overwhelming to read a book, I recommend reading a book you’ve red before in your own language (I’m working my way through Harry Potter) or a children’s book.

– Learn words and phrases in situations. I guarantee you that it’s much easier to remember a phrase if you can place it in a context in your mind. In addition, it also makes it easier to find opportunities to use it.

– Play with it. Learn fun expressions and words, have a relaxed attitude to it. A fun thing about German is that you can put together words almost however you want to form new words; like kopfkino, glühbirne, zeitgeist. If you dare to be a little playful, it is quite easy to communicate despite a limited vocabulary.

– DARE. Ignore people who looks down at you just because you can’t speak fluently, and see each conversation as a small victory.

– Repeat the grammar you already know from school. If I wouldn’t know what a modal verb or a subject is in Swedish, it’d take much longer for me to learn what it is in German.

– Use a word app where you enter all the words you encounter that feel useful. Take advantage of your spare time to repeat the words you’ve picked up at the bus stop, on the flight (choose an app with offline mode), in the waiting room, in the bathroom (if you like me always bring your phone to the bathroom).

What are your best tips for learning a language effectively? Would be sooo nice to get some tips from you! <3

12 responses to “MY MOST EFFICIENT WAYS TO LEARN A LANGUAGE

 1. finja says:

  Hey Ebba! At the moment I’m in Erasmus in Lisbon, struggling to learn Portuguese. I feel you and enjoyed that post a lot! What kind of app do you use for entering the words?
  When I started a language class here, I was really disappointed about how boring the teacher tries to teach us. So I remembered that when I learned French or English years ago, we always sang songs (“Head and shoulders knees and toes” for example) and I tried to make up some. Also games make it easier to learn, I guess. I also find it helpful to listen to music in the language you’re learning. If you enjoy it, you will start to listen to the lyrics, read them, look up words and remember them in a context.
  Now I’m off, getting Harry Potter in Portuguese … 😉 Und immer weiter so; deutsch ist ganz schön schwierig, aber du machst das mit Sicherheit prima! 😀

 2. Lucy Jane says:

  This was so interesting to read as I really want to pick up learning a language. From being young I learnt French but that was only through school and when I get my GCSE, I stopped learning. It’s sad because I was pretty good, you may have inspired me to pick it up again!

  Lucy Jane | Infinity of Fashion

 3. Klara says:

  Jätteintressant och bra inlägg, tror verkligen som du skriver att det är viktigt att hela tiden arbeta aktivt med sina kunskaper och inte tror att det ska räcka att bara göra som läraren säger i klassrummet. Jag ska flytta till Berlin i juni för att skriva en master i psykiatri, och vill då förstås också lära mig tyska under tiden. Vilken skola har du gått på? Vad jag förstått så har du varit nöjd med den?

  tack för trevlig blogg!

 4. Alva says:

  Ja!!! Vilket bra inlägg! Läser väldigt gärna mer om språk på din blogg 🙂 Kram!

 5. Hanne says:

  Bra tips! Själv bor jag i Belgien och har nederländska som modersmål, och jag har aldrig bott i Sverige, men jag har ändå lyckats med att lära mig svenska mer eller mindre flytande. När jag lär mig språk så försöker jag att “studera” så lite som möjligt (med undantag för ordförråd) och att “öva” så mycket som möjligt, dvs. läsa, lyssna, prata, skriva – att använda språket i naturliga sammanhang. Till exempel: när jag har hört ett visst uttryck i en Håkan-låt flera tiotals gånger så vet jag precis vilken preposition som jag ska använda, utan att behöva tänka efter. En annan sak som har hjälpt mig jättemycket var att lyssna på poddar (dvs. inte språkpoddar, utan vanliga poddar där människor bara pratar med varandra).

  Lycka till med tyskan!

 6. Julia says:

  Ironically, I am reading this blog as an aid in learning Swedish – thank you so much for giving the bilingual text!! An immense source of conversational phrases, smart slang and general “feel” for the language. But I think it fits into the Play with it tip )

 7. Itzel N. says:

  One thing I do as a passive way of learning is playing Swedish subtitles whenever I’m watching a show or a film. I can associate some words that I already know and it doesn’t feel like studying haha. Reading your blog also helps, although I never thought I would end up studying Swedish when I started following you years ago haha.

 8. Emmy says:

  Can anyone recommend any german blogs?

  1. ebba says:

   I would love to read more German blogs too! Recommendations are welcome!

   1. Nike says:

    I can recommend dariadaria she is from Austria and has a german podcast on Spotify https://open.spotify.com/show/7MMaLEC4palKhWVNP6ZRfl she used to have a blog but she writes a lot on her Instagram channel.

    1. ebba says:

     Thank you <3

 9. Hello Ebba!
  I am going to start to learn German as well, I live in Majorca, can you guess how important is to speak this language here? Anyway, I don’t think I will study three hours a day though.

Comments are closed