I NEED YOUR INPUT!

Okej, här kommer ett rätt genomskinligt inlägg om mitt jobb som influencer. Hoppas ni är okej med att få komma in lite bakom kulisserna igen, för jag skulle kunna behöva input från bloggläsarproffs som er.

Över jullovet har jag haft tid att fundera över jobb-året 2017. De mest positiva förändringarna har varit:
– Bättre kontakt med er! (Sedan jag började göra mina weekly updates förra våren känns det som att vi har haft en öppnare dialog med varandra. Att våga publicera spontana mobil-bilder och ofärdiga resonemang höjde snarare kvalitén på vår relation än tvärtom!)
– Proffsigare förhållningssätt till kunder och uppdrag (jag känner att jag blir betrodd med fler och fler uppdrag, vilket ger mig massor av motivation att fortsätta producera bra material).
– Fastare arbetstider.
– Att ha Sean som min högra hand och kreativa bollplank.

Det som naggat mitt självförtroende har varit min statistik, som för första gången inte gått uppåt, och känslan av att sakna ett konkret mål och mening med mina plattformar. Jag tror detta grundar sig i min obeslutsamhet- för spretig stil för att driva modeblogg, för fotointresserad för att fokusera helt på texterna, för babblig och personlig för att driva en clean och redaktionell blogg. I grund och botten är mitt mål med det jag gör inget annat än att inspirera, väcka nya tankar och utvecklas tillsammans med er- det finns inget mer tillfredställande än att känna att jag producerat entent som ni kommer kunna bära med er ett tag, vare sig det är en nytänkande outfit eller en aktuell diskussion. Därför vill jag ändå helt enkelt leverera fler välskrivna, planerade inlägg någon gång i veckan (utan att tappa mina outfits och spontana weekly updates såklart). Jag tror att det skulle få mig att känna att jag har ett större “mission” med bloggen, att ge mer tillbaka till er. Hur låter det?

Nu skulle jag vilja ha lite förslag på vad dessa inlägg skulle kunna handla om!
Ämnen jag fått föreslagna har till exempel varit: Kroppsideal (“Hur ser du på kroppsideal och fysiska/mentala förväntningar inom modellbranschen nu jämfört med när du började? Vad har förändrats med tiden och hur resonerar du som äldre och klokare?”) fest/alkohol (“hur förhåller du dig till tobak och alkohol, ärligt? Berlin är ju en hardcore party-stad, och alla norrlänningar snusar väl? Kan du inte skriva ett inlägg om det?”) och förhållande-tips (“vad bråkar du och Sean mest om? Hur definierar du ett bra förhållande och vilka tips har du för att bibehålla ett?”).

Vilka inlägg gillar ni mest? Resor, relationer, tips? Vad vill NI läsa mer om? Har ni några andra kloka tankar och önskemål kring mina kanaler? Tack bubbies <3


Okay, here’s a pretty honest and straightforward post about my job as an influencer. Hope you’re okay with coming in behind the scenes again, because I need input from blogreader-experts like you.
Over Christmas, I’ve had time to think about hy progress in work 2017. The most positive changes have been:
– Better contact with you guys! (Since I started doing my “weekly update” posts last spring, it feels like we have had a more open dialogue with each other. Daring to publish shitty iPhone images and spontaneous thoughts actually increased the quality of our relationship!)
– A more professional approach to business relationship and work assignments (I get trusted with more and more assignments, which is giving me lots of motivation to continue producing good material).
– A beter balance of working hours and free time.
– Having Sean as my right hand and creative advisor.

BUT, what neglected my self-esteem has been my statistics, which for the first time haven’t been pointing up, and the feeling of missing a concrete goal and meaning with my platforms. I think this feelings are based on my indecisiveness – my style its too schitzo to run a fashion blog, I’m too photography-interested to focus entirely on the texts, too personal to run a clean and editorial blog. But after all, my one big goal with what I do is to inspire, awaken new thoughts and develop together with you – there’s nothing more satisfying than feeling when I’ve produced content that you will be able to carry with you for a while. Therefore, I want to simply deliver more well-written, thought through posts once a week or so (without losing my outfit posts and spontaneous weekly updates of course). I think that would make me feel like I have a bigger meaning with the blog, if I could give more back to you. How does that sound?

Now I’d like some suggestions on what these posts could be about!
Topics you guys have suggested the past weeks as been: Body ideals (“How do you look at body ideals and physical/mental expectations in the model industry now compared to when you started? What has changed over time and how do you handle it now when you’re older and wiser?”), Party/Alcohol (“How do you handle tobacco and alcohol, honestly? Berlin is a hardcore party city, and everyone from the north of Sweden uses snus, right? Can you make a post about that?”) and relationship-tips (“What do you and Sean fight most about? How do you define a good relationship and what tips do you have to maintain one?”).

– What posts do YOU like most? Travel diaries, Relationships, Recipes? What does YOU want to read more about? Do you have any other wise thoughts and wishes regarding my channels? Thank you bubbies <3

21 responses to “I NEED YOUR INPUT!

 1. Sara says:

  Jag älskar när du berättar om resor du har gjort! Både för att du delar med dig av olika fantastiska platser och för att jag som läsare får se den här platsen genom DINA ögon, se vad du uppskattar med platsen, vilka tankar den väcker i dig (inlägget om Mongoliet är ett bra exempel). Tips på hotell, restauranger, parker att strosa i osv tas mer än gärna emot (+ ännu mer Berlin-tips!!)

 2. Sara says:

  tell us some of your secrets? What do you do when nobody see you? When was the last time you did something embarrasing? Hahah

 3. Sofia says:

  En spontan tanke är att den icke stigande statistiken kan bero på att bloggar inte är så hypat längre. Många går över till/lägger mer krut på Youtube. Kanske du ska göra mer videos tex 🙂

 4. Lika says:

  I think that the best travel, the journey is interesting, it’s also good blogs where art is

 5. a says:

  Älskar dina inlägg om resor! Alla de föreslagna ämnen du tog upp. Alltid kul att läsa om typ besök på bra restauranger eller kanske se vad du lagar för mat hemma? Annars tycker jag faktiskt att det är bra som det är nu. 🙂

 6. Ellen says:

  jag tror mycket på att blanda outfits, vardag med annat i text, så att kompotten av allt blir det absolut bästa. det är den blandningen jag fastnar för i bloggarna jag läser! så jag säger ett stort heja till att fortsätta på det spåret. ser fram emot vad du skapar under 2018!

 7. Lovelyebbaz says:

  I’ll really enjoy post about “relationship- tips” and outfits (your style is always so unique and pure, aaaah, I love it!) And also about “self- steem” and how to “love yourself” or topics like that bc lately I need that, uh, O would like to read what you thing about that haha. Anyway all your content is amazing! The blog is going amazing! ❤

 8. Vivian says:

  Jag gillar verkligen dina weekly updates sen så uppskattar jag inläggen som handlar om din relation, tankar, recept (det var längesen :p) och tips och så. Gillar din ärlighet och när du är personlig! Jag har följt dig i så måånga år men det är inte förrän förra året du blev en favorit så även om din statistik inte gått upp så har du kanske stigit i en annan aspekt <3

 9. Lisa says:

  I think blogging has changed a lot during to last years. While most blog have become SO professional regarding quality of graphics, photography and content I find most of them have become surprisingly uninteresting and plain. What I love behind your blog is that you’re kinda ‘real’ and the quick and sometimes short blog posts are so refreshing. However I like: Inspirational collages, some personal posts you share from time to time (also about topics you’re interested in, not about your personal life) and the weekly updates!

 10. Alva says:

  Personligt är mycket roligare än mode!!!

 11. Ella says:

  Jag håller med om att det är kul med personliga inlägg, men tycker absolut att du ska satsa på mode och outfitbilder också! Det var på grund av dina inspirerande outfits som jag började läsa denna blogg från första början, sen gör de andra inläggen att det blir mer personligt och äkta vilket är bra! Fortsätt kombinera helt enkelt<3

 12. Nike says:

  I really like your posts about how it is to be an introvert. I always feel so understood when I read how you feel and think.

 13. Denis says:

  The thing I like the most about your blog is that you show your human side, especially when you write about overcoming life conundrums and pressure from society, because it makes me feel related . I appreciate it the most. Also, I really like travel posts, esp. from Transsiberian railway (^○^)

 14. Itzel N. says:

  I love your personal posts and how honest you always are. We’re around the same age and I’ve been following since we were both teenagers haha so it’s fun to see you grow and change as do I. I also like the relationship tips, since I just moved in with my boyfriend too, and travel posts!

 15. Emma says:

  Jag tycker inte resor är så spännande, det blir lätt lite resemagasin av det, inte heller bara outfitilder m bara lite text. Båda tkr jag kan bli lite stelt/platoniskt innehåll, och jag gillar mer persooonligt haha. Tankar osv. T.ex att när du berättar om sak du gjort så berättar du samtidigt hur det kändes. Känns så konstigt att skriva detta, som att man ställer väldigt väldigt orimliga och konstiga förfrågningar på hur ngn ska vara haha, men du frågade ju!:) Men vad jag menar är att allt ska ju kännas rätt och bra för dig! Jag tkr såhär, men det är ju din platform och ditt skapande in the end. Hundra procent. Så kör alltid på magkänsla. tack för fin blogg <3

 16. Emma says:

  juste jaaaaa jag vill ha mer berlin! tankar/info/tips/knäppa saker som skett/hur du ser på hur länge du vill bo där! osv!

 17. Lisa says:

  Älskar dina outfitinlägg! Du är alltid så snygg!

 18. Jessica says:

  Hello Ebba
  I work in the digital industry and I can tell you that is not a matter of your posts or your style, it is that blogs are losing ground over social networks like instagram and snapchat.
  I’d recommend to engage your readers more by posting more on IG (especially with stories, Q&A within the IG stories and so on).
  I wish you a lovely 2018 and keep rocking!

 19. Th says:

  Gillar dina kollage!

 20. Ellie says:

  I would love to read more about your food-journey. Why you became vegan once and then came back to the eating habits you have now. I am vegan myself and without blaming you for anything, I’m genuinely really interested to hear your motivations behind it. I always love your recipes by the way!

 21. Caroline Somerset says:

  Dear Ebba: I think that with all the amazing travels you have had, and the busy life you lead, I would much prefer at this point to see a regular video blog (vlog) once or twice a week on youtube – something along the lines that Casey Neistat does. Do you know his Vlog? It is easily viewable on youtube (he has passed over 1,000,000,000 – one billion!!! – total views/hits). He also learned how to monetize and use his vlog to do the things he likes to do best and is most interested in, as opposed to doing things because sponsors and advertisers are involved. I do not think your vlog would want to sound like, or have the feel, of Casey’s vlog – all I am saying is that a vlog of your own style and content would exponentially increase your presence on line, and be much more fun for your fans to interact with. Best, Caroline.

Comments are closed