THOUGHTS

EFFECTIVE STUDYING – GOOD GRADES, MINIMUM EFFORT

EFFECTIVE STUDYING
– My five best tips for effective studying-

Jag gissar att en stor del av er readerz spenderar hösten i plugget, precis som mig. Eftersom jag bollar både jobb och plugg behöver jag ta till olika strategier för att effektivisera min plugg-tid med så bra resultat som möjligt. Detta är mina tio tips för att behöva spendera så lite tid som möjligt med näsan i skolboken och få maximalt med tid till annat! (självklart är jag ingen wonderwoman som lyckas följa alla dessa tips hela tiden, detta inlägg fungerar lite som en push för mig själv också)

I’m guessing a big part of your readerz are fellow students. Since I’m juggling both work and studies I need to use a bunch of strategies to minimize my study-time with the best results possible. This is my top ten tips for effective studying and having to spend as little time as possible in with your nose in the textbook to get the maximum amount of time for other things without compromising your grades a bit!

1. Få nog med sömn! Kan inte understryka denna punkt nog. Min hjärna pajar totalt om jag får för lite sömn, dessutom får jag sömnproblem så fort mitt liv blir för stressigt. Därför är det superviktigt med rutiner, försök att vakna och somna vid ungefär samma tider på veckodagarna, och ha gärna en lite “go to bed”-ritual som du utför innan du går till sängs varje dag. Ha en mysig gå-till-sängs-spellista och låt kanske hudvårdsrutinen ta lite extra tid. Då hinner kroppen gå in i sleeping-mode.
1. Get enough sleep! This is probably the most important thing on this list. My brain is totally useless if I get too little sleep.
I get sleeping problems as soon as my life gets too stressful, so it’s easy to end up in a bad circle. Therefore, it is super important to have, try to wake up and fall asleep at about the same times every weekdays, and to have a little “go to bed” -ritual that you perform every time you’re going to bed. Have a nice go-to-bed-playlist and let skin care routine take some extra time. Then the body has enough time to go into sleeping mode.

2. Jobba när du är som mest effektiv! En text som tar mig en timme att läsa på kvällen tar mig hälften så lång tid på morgonen, och dessutom kommer jag att minnas det bättre. Jag tar en spårvagn till skolan som tar lite längre tid än vad det skulle gjort om jag valde att åka med en annan och sedan byta, bara för att ge mig själv 40 minuters restid att läsa läxan på om mornarna.
2. Work when you are most effective! A text that takes me an hour to read in the evening takes me half the time in the morning, and moreover I will remember it better. I’ve made a habit of taking a tram to school that takes a little longer than it would have done if I chose to go with another one and then change, just to give myself 40 minutes to read my school books in the mornings.

3. Använd hjälpmedel för att hålla koncentrationen.
SelfControl är en jättebra app där du kan strypa tillgången till de webbsidor som distraherar dig, jag har till exempel Facebook, bloglovin och Gmail.
Forest är en jättebra app där du planterar ett frö, som växer till ett träd om du inte rör telefonen.
3. Use apps to maintain the concentration. SelfControl is a great app where you can control the access to the websites that distract you, I use it for Facebook, bloglovin and Gmail.
Forest is another great app where you plant a seed that grows into a tree if you do not use the phone while studying.

4. Pomodoro! Pomodoro-tekniken fungerar SJUKT bra för mig. Det går i princip ut på att man delar upp sitt arbete i fyra 25-minuterspass med fem minuters paus emellan, och sedan en längre paus på 30 minuter innan nästa fyra pass börjar. Detta gör att plugget känns översiktligt och det motiverar mig att jobba effektivt! Det låter kanske jobbigt att hacka upp tiden när man kommit in i ett flow men jag lovar att detta är guld.
4. Pomodoro! Pomodoro technique works SOOO well for me. It’s a study strategy where you keep your focus by dividing your work into four 25 minute sessions with a five minute break in between, and then a longer break of 30 minutes before the next four sessions of effective studying begins. This really motivates me to work efficiently! It feel strange to take a break when you’re in a good workflow but I guarantee that it’s worth it.

5. Välj din arbetsplats. Jag älskar att plugga på bibliotek; där är det tyst, finns ofta wi-fi, och bra bord och stolar. Att plugga hemma kan vara ett alternativ, men håll dig i så fall borta från sängen och köket (eftersom jag bor i en etta är detta för svårt- därför väljer jag hellre bibliotek och caféer).
5. Choose your workspace. I love to study at the library; it’s quiet, there’s often wi-fi and good table and chairs. Studying at home may be an option, but stay away from the bed and the kitchen (this is impossible for me because I live in a studio apartment- that’s why I rather choose libraries and cafes).

6. Utnyttja dina klassisar! Våga fråga om hjälp och diskutera uppgifter! Släng iväg ett meddelande på facebook om du inte är i skolan. Två hjärnor är smartare än en.
6. Use your classmates! Dare to ask for help and discuss the homework! Just send a message on facebook if you’re not in school. Two brains are smarter than one.

7. Powernaps! Forskning visar att inlärningsförmågan ökar om du tar powernaps, hjärnan mår bra av att stänga av och ladda om. Försök att ta minst en 10-20-minuters powernap om dagen, lovar att det hjälper! Men undvik att sova mer än 30 minuter- tanken är att inte hamna i djupsömn.
Är du en kaffedrickare som mig kan du med fördel dricka en kopp innan din nap- det tar nämligen ungefär en kvart för koffeinet att kicka in, så då vaknar du naturligt pigg när tuppluren är över.
7. Powernaps! Research shows that your learning ability increases if you take powernaps, your brain needs to switch off and recharge now and then. Try to take at least one 10-20 minutes powernap each day. But avoid to sleep more than 30 minutes-the idea isn’t to fall into deep sleep.
If you’re a coffee drinker like me, drink a cup before your nap! It normally takes about fifteen minutes for the caffeine to kick in, so you wake naturally energized when the nap is over.

8. Ta varje tillfälle du får att diskutera ditt ämne även på fritiden! Det ger dig möjlighet att testa och dela med dig av dina kunskaper, och ger dig nya infallsvinklar från andra. Ett bra sätt att repetera informationen på ett naturligt sätt.
8. Take every opportunity to discuss your topic at your free time too! It gives you the opportunity to test and share your knowledge and give you new insights from others. A good way to repeat the information in a natural way.

9. Multitaska inte. Detta är en punkt jag själv MÅSTE bli bättre på, jag sitter alltid med flera flikar uppe. Allt som oftast finner jag mig själv med blogg-jobb mitt under en plugg-session. Detta gör såklart att min effektivitet minskar massor.
9. Don’t multitask! This is a point I needed to get better at, I always sit with several tabs up, and I often find myself working in the midst of a study-session. This of course means I get much less effective. It’s always better to do one thing at a time.

10. Gör ett schema och försök hålla dig till det! Plugga inte dag och natt- planare upp plugget som en arbetsdag och se till att få en del ledig tid varje dag. Skaffa en bra almanacka eller kalender-app för att hålla koll på tentor och examinationer och kunna börja plugga i tid, och kom i håg att belöna dig själv efter en väl utförd “arbetsdag”.
10. Make a schedule and try to stick to it! Please don’t study day and night the week before your test. Schedule your studies just like a working day and make sure to get some free time each day. Get a good planner or calendar app for keeping track of exams and examinations and be able to start studying in time before a test. Also, always make sure to treat yourself after a long day of effective studying.

Vad är era bästa pluggtips?
Which are your best study-tips?

EFFECTIVE STUDYING

EFFECTIVE STUDYING

EFFECTIVE STUDYING

A LOVE ANNOUNCMENT

tacktack

Kära, kära kompisar! Blir så himla rörd och glad av alla era engagerade mail och kommentarer. Den senaste tiden har som ni vet varit väldigt svajig för mig, men mitt i allt kaos har ni visat mer kärlek och pepp än på länge. Ni har kommenterat, skickat långa stöttande mail, snaps, IG och facebook-meddelanden. Det som nästan gör mig mest rörd är att så många av er har följt med mig så himla lång tid, vissa namn känner jag igen sedan gammalt och andra har följt mig i tystnad i åratal och plötsligt bestämt sig för att skicka iväg ett mail.
Ni har verkligen blivit en del av mitt liv. Ni har sett mig flytta hemifrån, följt med på mina första plåtningar, sett mig svettas i svt, sett mig ta studenten, lämna landet, bli kär, starta eget och livskrisa totalt. Blir alldeles gråtig när ni visar att ni är så engagerade i mitt liv, och att ni följer med mig in i detta steg in i “vuxenlivet”. Att ni tar er tid att skriva till mig betyder ALLT.

Tar såklart åt mig av all feedback- vill ni ha kvar mina knäppa, ostrukturerade, personliga vardagsinlägg kommer jag såklart ha det. Men jag ska också ordna mer kvalitet och matiga inlägg åt er! Ni förtjänar det bästa materialet som någonsin går att framställa, och vill såklart hålla min blogg relevant för er som faktiskt inte hängt med så länge utan mer är ute efter ren inspiration. Huvudsaken är att jag vill att ni ska känna att jag ger tillbaka allt engagemang och pepp ni ger mig. Slut på sentimentalitet. PUSS!

Dear, dear friends! Reading your comments and messages has gotten me deeply touched lately. As you know, the recent times has been very messy for me, but in the midst of all the chaos, you have shown more love and support than ever. You have sent long supportive emails, snaps, IG and facebook messages and comments. One of the things that makes me the most touched is that so many of you have followed me for such long time, I recognize some of your names since back in the days and others of the senders has followed me in silence for years and suddenly decided to send an email.
You have really become a part of my life. You have seen me leave home, followed me on my first shoots, seen me sweaty and nervous in TV, seen me graduate, leave the country, fall in love, start my own business and have a life crisis. I get all weepy when you show that you are so involved in my life, and that you still want to follow me on this step on the road to “adulthood”. That you take the time to write me means everything to me.

Of course I take all the feedback with me- if you want me to keep on posting my quirky, unstructured, personal everyday posts- I’ll keep on doing it. But I’ll also organize more high quality and editorial posts for you! You deserve the best material possible to make, and of course I want to keep my blog relevant to those of you who haven’t actually been around for so long or just are looking for pure ispiration. The main point is that I want you to feel that I’m raising the quality a notch. Okay, that’s enough sentimentality for today. PUSS!

IMPRESSIONS AFTER MY FIRST WEEK IN SCHOOL

3d7b2638-copylores
photo by Andrew Grauman

Idag började alltså min andra vecka i skolan. Här är några saker jag känner angående ~mitt nya studentliv~ so far:

– Jag tror att den nya dygnsrytmen är jättebra för mig! Även om jag fortfarande har svårt att få tillräckligt många timmars sömn känner jag mig så glad och lätt i sinnet på mornarna. Jag kommer på massor av bra ideer och är sjukt motiverad. Älskar den kalla morgondimman på vägen till skolan.

– Jag känner mig verkligen som det svarta fåret på skolan, det känns inte som jag delar stil eller åsikter med någon alls. Först kändes det läskigt, men nu känner jag att det är otroligt bra och utvecklande! Efter att ha gått estetisk linje i sveriges hipsterstad och sedan flyttat till hela europas hippaste stad så behöver jag faktiskt konfronteras med människor som inte alls har samma referensramar som mig.

– Lektionerna gör att jag blir otroligt peppad på att styra upp bloggis. Mycket av det vi lär oss går nämligen att applicera på mig själv och mina kanaler, har jag märkt. Jag har massor av ideer angående detta- främst tänker jag fokusera på att förvandla bloggen till det yttre, samt satsa på mer högkvalitativt innehåll som jag kan lägga lite mer tid på, och kanske skära ner på innehållslösa mellan-inlägg med mobilbilder och sneakpeeks. Jag vill liksom kunna vara stolt över allt material jag sänder ut till er. Tips och förslag mottages gärna!

This is the first day of my second week in school. Here are a few impressions I have gotten so far:

– I think the new circadian rhythm is great for me! Although I still have difficulties getting enough hours of sleep, I feel so happy and light minded in the morning. I get lots of good ideas and feel super motivated.

– I really feel like the black sheep in school, I really don’t share style or beliefs with anyone at all. At first I thought that was scary, but now I feel it’s incredibly good and fulfilling! After attending an aesthetic high school in Sweden’s hipster capital and then moved into Europe’s hippest city, I need to get confronted with people who doesn’t have the same frame of references as me. That creates a lot of interesting discussions and insights.

– The lessons makes me incredibly excited about putting more love and care on my blog again. Much of what we learn is actually very applicable to my work and my social media channels. I have lots of ideas about this- firstly I’ll focus on transforming the blog visually, as well as investing in more high-quality content, and maybe cut down on the not very interesting posts with phone photos and sneakpeeks. Tips and suggestions are more than welcome!

MOVING ON

endd

Då var den här. Den stora flytt-dagen. Från början trodde jag att den skulle komma redan efter tre månader, kanske ett halvår. Men så plötsligt har ett, sedan två år passerat och man har blivit en ny människa.

Hade en hemsk morgon. Drömde om och om igen att jag missade flyget inatt, och det var nära att bli verklighet då min taxi bestämde sig för att inte dyka upp och lämna mig väntande på gatan alldeles för länge. I sista sekund fick jag tag i en ny bil och lite senare kunde jag tack och lov kliva på planet, helt genomsvettig efter att ha sprungit genom hela flygplatsen med mina två monsterstora väskor.

Nu har jag pustat ut på arlanda ett tag. Det gör verkligen ont att lämna Berlin när jag äntligen byggt upp något som känns så tryggt och bra- att inte vakna i vårt fina ljusa hem varje morgon, fortsätta utveckla alla nya relationer till alla fantastiska människor jag har samlat på mig och inte kunna jobba på samma sätt efter att ha byggt upp ett så bra nätverk i tyskland. Samtidigt känns det så himla himla rätt. Jag behöver verkligen lämna Berlin för att kunna fortsätta växa. Haha, har varit så otroligt töntigt blödig på sista tiden, relaterade så mycket till citatet ovan att jag var tvungen att spara ner det. Det var så spot on.
Nu längtar jag så himla himla mycket efter att se vad Göteborg har att erbjuda!

It’s finally here. The day to leave Berlin. When I moved here, I thought I’d stay 3 or maybe six months, but suddenly one year passed and then another one.

I’ve had a horrible morning. Dreamed that I missed the flight again and again the entire night, and it was close to become reality when my taxi decided to not show up and leave me waiting on the street far too long. Luckily I got hold of a new car in the last minute and a little later I could finally board the plane, completely sweaty after running through the airport with my two monster-sized bags.

Now I’m in Stockholm and I feel a bit calmer. It really really hurts to Berlin now when I’ve finally built up something amazing- a nice home, best friends and lots of work. At the same time, leaving feels SO right. I really need to leave Berlin to continue developing myself. I really felt that I related to the quote above when I stumbled upon it the other day- “In the end it’s always like that- something dies if you leave but something dies if you stay.”
I’m so incredible excited to see what Gothenburg has to offer!

DON’T LEAVE

maxmotel_cover_pr_bali_2016-03-11_12_ebba_beach_dusk_8344

maxmotel_cover_pr_bali_2016-03-11_12_ebba_beach_dusk_8388

maxmotel_cover_pr_bali_2016-03-11_12_ebba_beach_dusk_8331

maxmotel_cover_pr_bali_2016-03-11_12_ebba_beach_dusk_8443

maxmotel_cover_pr_bali_2016-03-11_12_ebba_beach_dusk_8477

Happi happy måndag! Kick-startade veckan med en rejäl plåtning med bästa Christian, the styleograph. Det börjar verkligen kännas att jag är inne på min sista tid i Berlin nu, även om det känns bra är det himla vemodigt. Vem vet hur mycket jag och C kommer plåta i framtiden? Hur mycket kommer jag få hänga med alla Berlin-vänner? När kommer jag kunna dansa benen skakiga till grym techno på en svettig gayklubb? Trängas med alla människor på turkiska marknaden för att köpa stans billigaste avocado och sedan sitta vid kanalen och kolla på människor?

Happi happy Monday! I kick-started the week with a great shoot with Christian, The Styleograph. It’s starting to feel more and more serious that I’m living my last weeks in Berlin now, even if it feels good, it’s so so sad. Who knows how much C and I will shoot in the future? How much will I get to hang out with all Berlin-friends? When will I be able to dance to great techno on a sweaty gay club? Fight with all the people on the Turkish market to buy Berlin’s cheapest avocado and then sit by the canal just watching people?