Arkiv: 2018

I NEED YOUR INPUT!

Okej, här kommer ett rätt genomskinligt inlägg om mitt jobb som influencer. Hoppas ni är okej med att få komma in lite bakom kulisserna igen, för jag skulle kunna behöva input från bloggläsarproffs som er.

Över jullovet har jag haft tid att fundera över jobb-året 2017. De mest positiva förändringarna har varit:
– Bättre kontakt med er! (Sedan jag började göra mina weekly updates förra våren känns det som att vi har haft en öppnare dialog med varandra. Att våga publicera spontana mobil-bilder och ofärdiga resonemang höjde snarare kvalitén på vår relation än tvärtom!)
– Proffsigare förhållningssätt till kunder och uppdrag (jag känner att jag blir betrodd med fler och fler uppdrag, vilket ger mig massor av motivation att fortsätta producera bra material).
– Fastare arbetstider.
– Att ha Sean som min högra hand och kreativa bollplank.

Det som naggat mitt självförtroende har varit min statistik, som för första gången inte gått uppåt, och känslan av att sakna ett konkret mål och mening med mina plattformar. Jag tror detta grundar sig i min obeslutsamhet- för spretig stil för att driva modeblogg, för fotointresserad för att fokusera helt på texterna, för babblig och personlig för att driva en clean och redaktionell blogg. I grund och botten är mitt mål med det jag gör inget annat än att inspirera, väcka nya tankar och utvecklas tillsammans med er- det finns inget mer tillfredställande än att känna att jag producerat entent som ni kommer kunna bära med er ett tag, vare sig det är en nytänkande outfit eller en aktuell diskussion. Därför vill jag ändå helt enkelt leverera fler välskrivna, planerade inlägg någon gång i veckan (utan att tappa mina outfits och spontana weekly updates såklart). Jag tror att det skulle få mig att känna att jag har ett större ”mission” med bloggen, att ge mer tillbaka till er. Hur låter det?

Nu skulle jag vilja ha lite förslag på vad dessa inlägg skulle kunna handla om!
Ämnen jag fått föreslagna har till exempel varit: Kroppsideal (”Hur ser du på kroppsideal och fysiska/mentala förväntningar inom modellbranschen nu jämfört med när du började? Vad har förändrats med tiden och hur resonerar du som äldre och klokare?”) fest/alkohol (”hur förhåller du dig till tobak och alkohol, ärligt? Berlin är ju en hardcore party-stad, och alla norrlänningar snusar väl? Kan du inte skriva ett inlägg om det?”) och förhållande-tips (”vad bråkar du och Sean mest om? Hur definierar du ett bra förhållande och vilka tips har du för att bibehålla ett?”).

Vilka inlägg gillar ni mest? Resor, relationer, tips? Vad vill NI läsa mer om? Har ni några andra kloka tankar och önskemål kring mina kanaler? Tack bubbies <3


Okay, here’s a pretty honest and straightforward post about my job as an influencer. Hope you’re okay with coming in behind the scenes again, because I need input from blogreader-experts like you.
Over Christmas, I’ve had time to think about hy progress in work 2017. The most positive changes have been:
– Better contact with you guys! (Since I started doing my ”weekly update” posts last spring, it feels like we have had a more open dialogue with each other. Daring to publish shitty iPhone images and spontaneous thoughts actually increased the quality of our relationship!)
– A more professional approach to business relationship and work assignments (I get trusted with more and more assignments, which is giving me lots of motivation to continue producing good material).
– A beter balance of working hours and free time.
– Having Sean as my right hand and creative advisor.

BUT, what neglected my self-esteem has been my statistics, which for the first time haven’t been pointing up, and the feeling of missing a concrete goal and meaning with my platforms. I think this feelings are based on my indecisiveness – my style its too schitzo to run a fashion blog, I’m too photography-interested to focus entirely on the texts, too personal to run a clean and editorial blog. But after all, my one big goal with what I do is to inspire, awaken new thoughts and develop together with you – there’s nothing more satisfying than feeling when I’ve produced content that you will be able to carry with you for a while. Therefore, I want to simply deliver more well-written, thought through posts once a week or so (without losing my outfit posts and spontaneous weekly updates of course). I think that would make me feel like I have a bigger meaning with the blog, if I could give more back to you. How does that sound?

Now I’d like some suggestions on what these posts could be about!
Topics you guys have suggested the past weeks as been: Body ideals (”How do you look at body ideals and physical/mental expectations in the model industry now compared to when you started? What has changed over time and how do you handle it now when you’re older and wiser?”), Party/Alcohol (”How do you handle tobacco and alcohol, honestly? Berlin is a hardcore party city, and everyone from the north of Sweden uses snus, right? Can you make a post about that?”) and relationship-tips (”What do you and Sean fight most about? How do you define a good relationship and what tips do you have to maintain one?”).

– What posts do YOU like most? Travel diaries, Relationships, Recipes? What does YOU want to read more about? Do you have any other wise thoughts and wishes regarding my channels? Thank you bubbies <3

(STILL WITH NEW YEAR’S GLITTER IN MY HAIR)

Såhär såg jag ut när jag vågade mig ut i 2018 för första gången för att knäppa några bilder för märket Hailys- fortfarande med nyårsfestens glitter i håret, haha. En overload av klar-rött i protest mot det gråa januarivädret.
Hur är det med er annars? Jag sitter ensam på kontoret idag, med en febrig bf nerbäddad i sovrummet i lägenhetens andra ände. Har i ärlighetens namn fått en rätt seg start på 2018, men sakta sakta börjar saker och ting falla på plats igen. Fet kram.

So, this is how I looked when I stuck my nose out in 2018 for the first time to snap some pictures for the brand Hailys- still with glitter from the nye party in my hair,haha. Went for a bright red overload as a protest against the gray January weather.
How are you guys? I’m sitting alone in the office today, poor Sean never made it out of bed since he’s sick. Slowly things begin to fall back into place after the long break and all the celebrations. Big hugs.

HERE’S WHAT I DID DURING MY XMAS HOLIDAYS

HEJ favvos! Jag har landat i Berlin, överlevt nyårsfestligheterna och kommit igång med skola och jobb igen. Är SÅ redo att börja uppdatera som vanligt här, men först tänkte jag ge er ett hum om hur jag spenderat mina två jullovsveckor:

Hi amigos! I’ve landed in Berlin, survived the New Year celebrations, and started working and studying again. I’m SO ready to start updating you as usual here, but first I thought I’d give you an idea of how I spent my Christmas holidays:

Jag landade i Stockholm några dagar innan jul. Spenderade dessa dagar med att scanna av stan för att hitta nyårsklänning på temat ”vitt och diamanter” (lättare sagt än gjort) och hänga med på Seans olika gig.

I landed in Stockholm a few days before Christmas. I spent these days scanning the town to find new year’s dress on the theme ”white and diamonds” (easier said than done) and hang out at Sean’s gigs.

Fanny och David har precis lämnat Norrland för huvudstaden, vilket såklart innebar att jag fick lyxen att umgås med detta fina sällskap.

Fanny and David have just left the north to live in the capital, which of course meant that Sean and I got to spend a lot of quality time with them.

Seans mamma stod för julstämningen: dekorationer, fantastisk julmat och klappar. Vi hade en så fin julaftonsdag bara vi tre. På kvällen begav vi oss till Fanny och Davids nya lägenhet på söder för att gosa lite med dem, det var en märklig känsla att färdas genom stan och få små korta inblickar i andra människors julaftnar på vägen.

Sean’s mom provided the Christmas atmosphere: decorations, great Christmas food and gifts. We had such a nice Christmas eve just the three of us. In the evening, we went to Fanny and David’s new apartment to hang out for a bit, it was a strange feeling to travel through town and get short insights of other people’s Christmas eves on the way.

Ett par dagar efter jul reste jag till Norrland. Helade själen med krispig snö, gosiga katter och bästa vänner.

A couple of days after Christmas, I traveled up north to Umeå. I healed my soul with crispy snow, cozy cats and best friends.

Ni vet ju att jag är en sucker för mina nära relationer. Finns inget som gör mig så varm och mjuk inombords som att umgås med farfar, mormor och viktiga vänner jag inte sett på evigheter. Kanske beror det på att jag har så svårt för att förhålla mig till ”bekanta”, att jag värdesätter alla villkorslösa relationer så högt.

You know I’m a sucker for my close relationships. There’s nothing that makes me so warm and soft inside as hanging out with my grandfather, grandmom and important friends which I haven’t seen for ages. Maybe I value all deep, unconditional relationships so highly because I have such a hard time handling loose ”acquaintances”.

När jag landade i Stockholm igen var det dags att genomföra julklappen Fanny och jag fått av våra luriga föräldrar.

When I landed in Stockholm again, it was time to experience the Christmas gift Fanny and I received from our (crazy) parents.

Nämligen Bodyflight! Vilken sjuk, sjuk grej ändå. Såhär såg det ut när jag testade mina vingar! Rekommenderas varmt till alla med kombinationen innerliga fallskärms-drömmar och intensiv höjdskräck.

Bodyflight! What a super sick activity. This is how I looked when I tested my wings! I highly recommend this to everyone with the combination of sincere parachute dreams and intense height fear.

I söndags landade vi i Berlin vid åtta-tiden och klev rakt in i en nyårsfest i vår egna lägenhet. En fantastisk röra av gamla och nya bekantskaper, god mat och glitter.

On Sunday we landed in Berlin at eight o’clock and stepped right into a new year’s party in our own apartment. A great mix of old and new friends, good food and glitter.

Fick en så himla fin grand finale på mitt jullov och år 2017.  Känner fortfarande att jag måste smälta de två senaste veckorna en aning innan jag helhjärtat kan dyka in i 2018 för att se vad detta år har att erbjuda. Hoppas ni mår bra och att ni gått igenom jul och nyår med psykiskt och fysiskt välmående. Stora kramar, va! Hörs snart!

Got such a great grand finale on my Christmas holidays and year. I’m still feeling that I have to melt the last two weeks mentally before I wholeheartedly can dive into 2018 to discover what this year has to offer. I hope you went through your xmas and New Years celebrations feeling great both physically and mentally. Big hugs!