Arkiv: 2018

WEEKLY UPDATE- ASIAN INFLUENCERS, BLEACH AND SCI-FI

Hej homies! Ny vecka nya tag, und so weiter. Låt oss gå rakt på sak idag: dags för weekly update!

Hey huns! Let’s get right to it- time for the weekly update!

Veckans jobb: I början av veckan har jag fullt upp med en plåtning för ett kommande ettårigt ambassadörssamarbete. Vi hade fitting tidigare idag, och det var så trevligt. Ser fram emot detta! I övrigt ska jag försöka fota en del content och sy ihop detaljerna kring en liten promotion-kampanj som jag plötsligt blev projektledare för. Lezz do this!

Work of the week: I have a shoot for an upcoming year-long ambassadorship in the beginning of the week. The fitting was earlier today, and it was so nice. I’m looking forward to this! Otherwise, I’ll try to produce some content and puzzle together the details of a promotional campaign that I’m some kind of project manager for. Let’s do this!

Veckans låt: Förutom att spela skivor och spela på dans- och teaterföreställningar gör ju Sean egen musik också. Förra veckan kom hans låt ”Sunrise on the 0-coast” ut på Spotify! Lyssna här!

Track of the week: Besides dj-ing and playing at dance and theater performances, Sean makes his own electronic music as well. Last week his song ”Sunrise on the 0-coast” came out on Spotify! Listen here!

Veckans tankeväckande: Läste en superintressant artikel om kinesiska influencers i The New Yorker i frisörstolen i tisdags. Väckte massor av tankar om konceptet ”skönhet” i sig, och den kultur och business det utgör. Ögonöppnande och skrämmande, och väl värt en kvart av din fritid. Läs HÄR!

Week’s Thoughtful: Read a super- nteresting article about Chinese influencers when I was at the hairdresser. It made me think about the concept of ”beauty” in itself, and the culture and business it constitutes. Eye-opening and frightening, and well worth a 15 minutes of your free time. Read here.

Förra veckan: Last week:

Började veckan med ovan nämnda frisörbesök. Har försökt spara ut min riktiga hårfärg det senaste månaderna, men kände att jag behövde göra slingor för att blurra ut gränsen mellan det mörkbruna och blonda. Tyvärr ledde ett missförstånd mellan mig och frisören till att utväxten blektes bort totalt istället, med en rätt otrevlig gul ton dessutom. Oh well.

Started the week with the above-mentioned hairdresser visit. I’ve tried to grow out my true hair color in the recent months, but I needed to make some highlights to blur the border between dark brown and blonde. Unfortunately, a misunderstanding made the hairdresser bleach all my natural hair instead, with a rather unpleasant yellow tone. Oh well.

Självförtroendet återupprättades när MUA:n Jess utövade sin MAGI på mitt ansikte och hår inför en video-shoot. Har haft lyxen att jobba med henne inför några plåtningar nu och känner mig alltid så fin efter att hon lagt sin make, önskar att jag kunnat få till det lika bra hemma.

My self-confidence was regained when the MUA Jess practiced her magic on my face and hair before a video shoot. I’ve had the luxury of working with her on a few productions now and I’ve always felt  so pretty after she’ve styled me. I wish it always turned out like that when I do it myself at home.

Videon som spelades in var en del av en online-utbildning för företag som använder sig av influencer-marknadsföring. Efter många år i branschen har jag en hel del att säga om det.

The video we recorded was part of an online education for influencer marketing for companies. After many years in the industry, I have a lot to say about it.

Vi har klättrat! Det är fortfarande precis lika kul. Verkligen de stunderna på veckan jag känner mest glad och frikopplad från omvärlden.

We’ve been climbing again! It’s still just as fun as before. These are probably the times of the week when I feel the most happy and disconnected from the outside world.

En annan riktig humör-höjare har varit cafe-häng med vänner. Hade det så mysigt med Jenny och David i fredags, och avrundade veckan med att tramsa med tjejerna på ett hak i området igår. Att maraton-hänga på cafe får mig alltid att tänka på när man på högstadiet ofta spenderade hela kvällar på kafé med vänner, för gamla för ungdomsgårdar, för små för bar-häng. Och för kallt i Umeå för att kunna sitta utomhus, haha.

Another real mood-booster has been the afternoon when I’ve been having out at cafes with friends. I had such a good time with Jenny and David last Friday, and just laughed so much with the girls at a coffee place in my area yesterday. Hanging out at cafes always makes me think of when we at high school often spent the evenings at cafes with friends- too old for youths clubs, too young for bars. And too cold weather in Umeå to be able to sit outdoors, haha.

Veckans film: Jag såg Annihilation för ett par dagar sedan. Tydligen bedömdes manuset så svagt att man valde att släppa den på Netflix direkt istället för att låta den gå på bio. Synd för dem, eftersom den nu rosas av kritikerna, men tur för oss! Kort och gott är det ett dystopiskt sci-fi med en biologisk twist. Det kändes så uppfriskande att få se en film i denna genre där alla de starkaste rollerna innehas av kvinnor (med Natalie Portman i spetsen). SE!

This week’s movie: I saw Annihilation a few days ago. Apparently the script was judged so weak that it was released on Netflix straight away instead of cinemas. Too bad for them since it’s now praised by the critics, but good for us who gets to watch it straight away! In short, it’s a dystopian sci-fi with a biological twist. It was so refreshing to see a movie in this genre where all the strongest parts are preformed by women (with Natalie Portman as the main character). Watch it!

Äeee, nu är det hög tid att lämna kontoret för idag. PUSS på er! Hörs snart!

Time to close the office for today. Big hugs! Talk soon!

MY MOST EFFICIENT WAYS TO LEARN A LANGUAGE

Kan vi snacka lite om att plugga språk? Bra. Jag har nämligen förstått att många av er pluggar eller har pluggat språk, så jag tror vi har en del att prata om.
Jag har pluggat tyska tre timmar om dagen sedan november, men för två veckor sedan var min lärare tvungen att sluta med undervisningen till förmån för sina andra projekt, så sedan dess har jag tagit en paus och försökt plugga lite på min fritid istället. Det känns tomt att inte ha någon som pushar och svarar på frågor, samtidigt känner jag att det är otroligt skönt att få tillbaka den hälft av min arbetstid som gått åt till tyskastudierna på sistone.

Min plan är att hoppa på en konversationskurs, och kanske hitta en tandempartner (om jag vågar). Jag har alltid gillat att plugga och haft lätt för mig i skolan, men språk kräver en helt annan studieteknik än ekvationer som man ska klura ut, historiska årtal som ska bankas in i huvudet eller logiska, biologiska kretslopp som man ska förstå. För mig är det mycket svårare.
Språk handlar om att förstå sig på en kultur och socialt sätt, att få ”känsla” och flyt, och självförtroendet att våga använda de ord man lärt sig. Det otacksamma med att plugga språk är ju också att man ofta förstår precis hur hackigt och konstigt man talar ju bättre man blir på att förstå språket.

Can we talk about learning a language? Good. I’ve realized that many of you are studying or have studied languages, so I think we have a lot to talk about.
I’ve been studying German three hours a day since November, but two weeks ago my teacher had to stop teaching to focus on her other projects, so since then I’ve taken a break and tried to study alone on my spare time instead.
It feels empty not having someone pushing me and answering my questions, but at the same time it’s an incredible relief to get back the half of my working time that has gone to the German studies lately.

My plan is to start a conversation course, and maybe find a tandem partner (if I dare). I’ve always liked studying and have never had problems in school, but language requires a completely different study technique than solving equations, remembering historical names and years or understanding biological cycles. To me, language is much more difficult.
Language is about gaining a social an cultural understanding, getting a conversational flow and the confidence to dare to use the words you’ve learned. The worst thing about studying languages ​​is also that you understand just how awkwardly strange you speak, the better you get at understanding the language.

Eftersom språkplugg kräver andra metoder än många andra ämnen tänkte jag dela med mig av de som funkar bäst för mig, nu när jag inte längre har någon lärare som guidar mig genom ord- och grammatikdjungeln:

– Befinn dig där språket talas (duh). Om du inte råkar bo i landet kanske du kan unna dig en resa dit? Eller söka dig till ”tyska”/”spanska” etc. communityn. Att överhöra olika verkliga konversationer från bordet brevid på ett café, eller paret som sitter bakom en på bussen ger en mycket större förståelse för hur språket faktiskt används till vardags än en förinspelad cd-skiva från läroboken.

– Om du inte kan vara på plats: Lyssna på podcasts och läs böcker. Det finns massor av bra språk-poddar, jag brukar till exempel lyssna på coffee break german för att repetera små grammatik-delar jag glömt samtidigt som jag diskar, promenerar eller tränar. De flesta podcast-appar har ju också den finfina funktionen som låter en sakta ner talet till halva hastigheten om man upplever att det går för fort i en podcast på ett främmande språk.
Om det känns övermäktigt att läsa en bok så rekommenderar jag att läsa en bok du kan utan och innan på svenska (jag kämpar på med Harry Potter) eller en barnbok.

– Lär dig ord och fraser i situationer. Det är mycket lättare att komma ihåg en fras om du kan placera den i ett sammanhang i ditt huvud, jag lovar. Dessutom känns det naturligare att använda dem i just set sammanhanget sedan.

– Play with it. Lär dig roliga uttryck och knäppa ord, ha en avslappnad attityd till det. En kul grej med tyskan är att man kan sätta ihop ord nästan helt fritt för att bilda nya ord; som kopfkino, glühbirne, zeitgeist. Om man vågar vara lite lekfull är det rätt lätt att kommunicera trots ett begränsat ordförråd.

– VÅGA. Ignorera personer som beter sig förminskande mot dig bara för att du inte kan språket flytande, och se varje konversation som en vinst.

– Repetera svensk grammatik. Om jag till exempel inte vet vad ett subjekt är i svenskan kommer det ta mycket längre tid för mig att förstå meningsuppbyggnaden i tyskan.

– Använd en glos-app där du fyller i alla ord du stöter på som inte kan, men som känns nyttiga (eller roliga). Utnyttja all dötid till att repetera orden- vid busshållplatsen, på flyget (välj en app med offline-läge), i väntrummet, på toan (om du som mig älskar att sitta med telefonen på toan).

Vilka är era bästa tips? Hur lär ni er språk mest effektivt? Skulle vara SÅ kul att få lite tips från er! <3

Since language studies requires different methods than many other topics, I thought I’d share the ones that work the best for me, now that I no longer have a teacher who guides me through the word and grammar jungle:

– Be where the language is spoken (duh). If you don’t live in the country, maybe you can make a visit? Or search for ”German”/”Spanish” etc. communities. To hear ”real” conversations from the guys at table next to yours at a cafe or the couple sitting behind you on the bus gives a much better understanding of how the language actually is used for everyday purposes than a pre-recorded CD from the textbook.


– If you can’t be there in person: Listen to podcasts and read books. There are lots of good language podcasts, for example, I usually listen to ”coffee break German” to repeat parts of the grammar I forgot while I wash dishes, walk or exercise. Most podcasts also have the nice feature that lets you slow down the speech to half the speed if you find it hard to understand a podcast in a foreign language.
And if it seems overwhelming to read a book, I recommend reading a book you’ve red before in your own language (I’m working my way through Harry Potter) or a children’s book.

– Learn words and phrases in situations. I guarantee you that it’s much easier to remember a phrase if you can place it in a context in your mind. In addition, it also makes it easier to find opportunities to use it.

– Play with it. Learn fun expressions and words, have a relaxed attitude to it. A fun thing about German is that you can put together words almost however you want to form new words; like kopfkino, glühbirne, zeitgeist. If you dare to be a little playful, it is quite easy to communicate despite a limited vocabulary.

– DARE. Ignore people who looks down at you just because you can’t speak fluently, and see each conversation as a small victory.

– Repeat the grammar you already know from school. If I wouldn’t know what a modal verb or a subject is in Swedish, it’d take much longer for me to learn what it is in German.

– Use a word app where you enter all the words you encounter that feel useful. Take advantage of your spare time to repeat the words you’ve picked up at the bus stop, on the flight (choose an app with offline mode), in the waiting room, in the bathroom (if you like me always bring your phone to the bathroom).

What are your best tips for learning a language effectively? Would be sooo nice to get some tips from you! <3

BLOOM


Dress- Nün Bankok

Fick den här smashing klänningen av gulliga Nün i Oktober förra året- precis när det blivit för kallt för att kunna gå barbent här i Berlin. Nu har den hängt i min garderob i nästan fem månader i väntan på att få komma till användning, och i Portugal fick jag äntligen chansen. HUR fin?
För övrigt vill jag bara önska er en fantastisk Fredag. Om någon timme ska jag lämna kontoret och möta upp Jenny och David för att inviga helgen tillsammans. PUSS!

The cutie Nün sent me this smashing dress in October last year – just when it had become too cold to wear dresses in Berlin. Now it has been having in my closet for almost five months, just waiting to be worn. Last week in Portugal I finally got the perfect opportunity! Beautiful, huh?
Anyway, I just wanted to wish you a wonderful Friday. In an hour, I’ll leave the office and meet up with Jenny and David. KISSES!

WEEKLY UPDATE- DEMOSTRATIONS, HAIR CRISES AND STRAWBERRIES

God afton! Hur mår ni? Jag har haft händerna fulla sedan vi sist hördes- så det är inte förrän nu på kvällskvisten som jag hunnit slå mig ned vid datorn för att leverera min utlovade veckovisa uppdatering till er. Ni vet vad de brukar säga, bättre sent än aldrig!

Good evening! How are you? I have had my hands full since we were last heard so it’s not until now at night that I have hit down at my computer to deliver my promised weekly update to you. You know what they say, better late than never!

Veckans hälsostatus: Kickade ju igång veckan med en härlig magsjuka. Det bästa med magsjuka måste ju ändå vara hur snabbt den försvinner- denna gång tog det knappt två dygn. Nu mår jag oförskämt bra.

This week’s health status: As you know, I started the week with a stomach ache and nausea. The best thing about nausea, however, is how fast it disappears – this time it took less than two days. Now I feel really good.

Veckans bokningar: Jag ska boka in en ny frisör-tid, och nya tyska-klasser. Jag ska även försöka få tag i psykolog här i Berlin att boka in samtal med för att reda ut diverse saker inombords. Det är så lätt att (till och med för sig själv) förminska sina problem, men det är viktigt att visa sig själv respekt genom att ta sig själv på allvar om man känner att det är något som skaver <3

This week’s appointments: I’ll book a new hairdresser appointment, and schedule new German classes. I’ll also try to schedule meetings with a Psychologist to sort out some things that has been bothering me. It’s so easy to (even for yourself) undermine their problems, but I think it’s important to show yourself respect by taking yourself seriously if you feel that something doesn’t feel right.

Förra veckan: Last week:

Levde livet i Portugal! Vi gjorde utflykter till den ena fantastiska klipp-kantade stranden efter den andra. När jag kom hem trodde mina vänner att jag spenderat hela resan vid exakt samma strand eftersom omgivningarna på bilderna jag skickat liknade varandra så mycket, haha.

We hung out in Portugal! We made excursions to one amazing cliff-lined beach after the other. When I got home, my friends thought I had spent the entire trip at the same beach because the surroundings of the pictures I sent looked like each other, haha.

Eftersom Sean och jag blivit klätter-frälsta kunde vi inte låta bli att klättra runt på de perfekt skrovliga klippväggarna också.

Since Sean and I have gotten completely obsessed with climbing since we started bouldering, we couldn’t resist climbing around on the perfectly rocky cliff walls, hahaha. Would love to go outdoor climbing for real!

I lördags morse kramade vi mamma, pappa och hundarna hej då innan vi hoppade ur husbilen och steg in i flygplatsen.

On Saturday morning we hugged and said goodbye to mom, dad and the dogs before we went to the airport.

Hemma I Berlin fanns spår av 8:e mars överallt. Kunde nästan höra musiken och ropen, känna peppen och samhörigheten i magen när jag föreställde mig demonstrationstågen som dragit förbi några dagar tidigare.

At home in Berlin there were signs from 8th of March everywhere. I could almost hear the music and people shouting and feel the sisterhood when I imagined the demonstration trains that passed by a few days earlier.

Vi välkomnades av SJUTTON grader och sol. Vi promenerade i T-shirt, satt vid kanalen med kompisar, åt jordgubbar i kvällssolen med vår-endorfiner rusande i blodet. Det var mycket troligt 2018’s hittills härligaste dag.

We were welcomed back by SEVENTEEN degrees celsius and sunny weather. We walked around in T-shirt, sat by the canal with friends, ate strawberries in the evening sun with spring-endorphins rushing in the blood. It was most likely 2018’s most beautiful day so far.

Veckans film: Vi såg ”The Young Offenders” för några dagar sedan. SÅ rolig film ur ett lite annorlunda perspektiv som fick mig att tänka i nya banor, även om karaktärerna var lite väl överdrivna för att kännas helt trovärdiga. Definitivt sevärd!

The Movie of the week: We watched ”The Young Offenders” a few days ago. It’s a really funny movie from a slightly different, mind opening perspective, even though the characters were a bit exaggerated to feel completely believable. Definitely worth seeing!

Veckans kris: Efter ett totalt misslyckat frisörbesök har jag ställts inför en hår-kris. Nu är det dags att agera, jag är så DONE med det heltidsarbete det innebär att vara ljusblond. Det är dags att kapa mina slitna toppar och hitta en färg jag trivs med: de tre kandidaterna är ljus koppar-röd, kall ljusbrun eller riktigt djup-brun, nästan svart. En härlig gardinlugg kan tänkas bli pricken över i:et. Ni vet hur det är, det finns INGET mer beroendeframkallande i hela världen än att pinteresta frisyrer:

This week’s crisis: After a really disappointing hairdresser visit, I’m now having a hair crisis. It’s time to act, I’m so DONE with the full-time work it is to be light blonde. It’s time to cut my frizzy ends and find a color I feel comfortable with: the three candidates are light copper-red, cold light brown or really deep-brown, almost black. Possibly accompanied by long bangs. You know how it is, there is NOTHING more addictive in the world than pinteresting new hairstyles:

Hoppas ni får en superfin vecka hörni! Stor kram!

I really hope you’ll get an amazing week, guys. Hugs!

IT’S KARMA


(wearing Sean’s linen shirt from Uniqlo and jacket from Adlink:Brixtol)

För exakt ett dygn sedan satt jag på en uteservering med mina vänner och skröt om min immunitet mot magsjuka. Min karma var snabb med att sätta mig på plats- för nu sitter jag här, invirad i ett täcke och tar tillbaka mina ord. Jag är bevisligen inte immun mot magsjuka.
Har dragits med illamående och feberfrossa sedan imorse, så istället för att uppdatera som vanligt har jag fokuserat på att kurera mig inför imorgon då jag ska medverka i en utbildande video om influencermarknadsföring, något jag inte gärna vill missa på grund av min dåliga karma. Hoppas ni har överlevt era måndagar! Jag återkommer med en riktig weekly update så fort jag tagit igenom sjukdomen och inspelningsdagen. Puss!

Exactly one day ago, I sat at an outdoor serving with my friends, bragging about my immunity to all kinds of stomach diseases (calling my stomach the ”iron stomach”, haha). Well, my Karma acted quickly to put me in place – cuz now I’m sit here, wrapped in a blanket, taking my words back. I’ve been nauseous and had fever since this morning, so instead of posting sa usual, my focus has been on curing myself for tomorrow when I’m participating in an educational video about influencer marketing. Something I wouldn’t like to miss just because of my bad karma.
Hope you’ve survived your mondays so far! I’ll be back with a real weekly update as soon as I’m feeling a bit better and finished the video recordings. Big hugs.