Arkiv: 2016

A REVIEW OF MY GOALS 2016 AND WHAT I WANT TO ACHIEVE 2017

Året tvåtusensextons sista dag är här och det känns så fkn bra. Är stolt över att ha lagt dessa tolv extremt händelserika, tuffa men givande månaderna bakom mig och så redo att få börja på ny kula. Denna nyårsafton sitter jag i en helt annan position än för exakt ett år sedan. Då: känslomässigt instabil, rätt ensam och utan plan för det kommande året (men ändå hoppfull ska sägas). Nu: mycket mer stabil på alla plan, har ett långvarigt boende, plan för de kommande två åren (plugg) och massor av nya spännande människor i mitt liv. Kanske fortfarande lite trasig på insidan men vem är väl inte det.
Vid årsskiftet förra året skrev jag ned en lång lista med mål jag ville uppnå, kanske för att skapa mig någon slags framtidsplan i brist på annat att hänga upp det på. Låt oss kika närmare på hur det gått:

Year 2016’s last day is here and it feels so fkn good. I’m proud to have gone through these twelve extremely eventful, tough but rewarding months and at the same time so ready to get a fresh start. This New Year’s Eve, I’m in a completely different position than exactly a year ago. Then: emotionally unstable, quite alone and without a plan for the coming year (but still hopeful, to be said). Now: much more stable on all levels, I have a long-term accommodation, a plan for the next two years (studies) and lots of exciting new people in my life. Perhaps I’m still a little messed up inside, but who’s not?
At the end of last year I wrote a long list of goals I wanted to achieve, perhaps to create me some kind of future plan in the lack of other things to look forward to. Let’s take a look at how it went:

Målen jag höll:

– Fly den europeiska vintern ett tag.
Check! Har aldrig fått så lite snö som i år! Inledde ju starkt med långresan till karibien, mexiko och NY och följde därefter upp med Bali-resan.

– Utvidga mitt kompisgäng i Berlin.
SUPERcheck! Har ju fått de bästa berlinkompisarna jag kunnat drömma om.

– Vara utomhus varje dag.
Typ check. Jag har tagit varje tillfälle jag fått att vara utomhus, men någon dag har man säkert förblivit sängliggandes.

– Lägga mer tid på att hålla kontakten familj och nära vänner.
Check! Har aldrig någonsin spenderat såhär mycket tid i skype, haha.

– Vara snäll mot mig själv och andra (klyschigt men sant).
Ändå ganska sant? Jag har varit snäll i år. Tycker jag har varit duktig på att rå om mig själv och vara lite ego och samtidigt ta hänsyn och bry mig om andra.

– Tänka POSITIVT. Vara tacksam istället för orolig (klyscha nummer två).
CHECK! Har varit SÅ TACKSAM hela året. Det bästa med att inte förvänta sig någonting är att allt känns som en gudagåva.

– Hänga mycket i götet.
EH CHECK! Bor ju där nu. Tihi.

– Bli kung på google analythics och vara mer strategisk i sociala medier (nå 200k på instagram).
Halvcheck! Hr blivit ganska kung på GA tack vare plugget men 200k på IG är obviously en bit kvar…

– Gå på Into The Valley.
YA-YAS. Blev en bra helg fylld av dans, skratt och tårar!

– Tatuera mig.
Oja. Det blev så ändå.

The goals I managed to succeed with:

– Escape the European winter for a while.
Check! I’ve never seen so little snow before! I started the year with my long girls trip to the Caribbean, Mexico and NY and then followed up with a Bali trip. Let’s say I switched the ice and snow to white sand and palm trees.

– Get more friends in Berlin.
Ohhh yesss! I’ve got the best Berlin friends could ever dream of.

– Devote more time to stay in touch family and close friends.
Check! I’ve never spent this much time on skype before, haha.

– Be kind to myself and others (cliché but true).
Yep. I’ve been kind this year. I’ve been good at prioritizing myself and being a little ego while at the same time respecting and caring about others.

– Think positive. Be grateful instead of worried (cliche number two).
CHECK! I’ve been SO thankful all year. The best thing with having low expectations is that everything feels like a gift from above.

– Hang out a lot in Gothenburg.
SUPER CHECK! I live there now. Tihi.

– Become a pro at Google analythics and be more strategic in the social media (reach 200k on instagram).
Half-Check! I’ve learnt ALOT about google analytics in school but I obviously have quite a bit left to 200k followers on IG…

– Go to Into The Valley.
YA-YAS. Was a good weekend of dancing, laughter and tears!

– Get more tattoos.
Yes yes yes.

Saker som inte blev av:
– Bli dagmatte eller hundvakt.
– Börja träna då och då igen.
– Ge mig själv mer fritid, ha en jobbfri dag i veckan.
– Teckna och pyssla mer.
– Läsa böcker. (har läst en endaste bok i år, Brave New World. Mycket bra!)
– Gå i terapi.
– Åka på minst en lång, helst flera, vandringar.
– Bli kvitt min extrema FOMO. (HAHA orimligt ambitiöst! FOMON är tyvärr en del av mig)

Things that did not happen:
– Become a pet sitter.
– Start working out now and then again.
– Give myself more free time, have a work free day every week.
– Draw and paint more.
– Read books. (the only book I’ve red this year is Brave New World)
– Try going to therapy.
– Go on at least one long, preferably, many hikes.
– Get rid of my extreme FOMO. (HAHA that was far too ambitious! My FOMO is unfortunately a permanent part of me)

2017 ska jag inte sätta några mål förutom att fortsätta på snäll-spåret, kämpa på i skolan och (på riktigt den här gången!) åka och vandra. Ikväll skålar jag in 2017 med Sean. Vi ska ha middag i hans lägenhet med ett litet gäng vänner. Sedan får vi se vart kvällen slutar, på nyår i Berlin kan väl allt hända. Tusen, tusen tack för att ni har hängt med ännu ett år, det betyder mer än ni kan ana. Hoppas era kvällar blir magiska, hur ni än firar. GOTT NYTT ÅR!

2017 I won’t write down any goals except continuing being kind, be good in school and (for real this time!) go hiking. Tonight I’ll celebrate the new year with Sean. We’ll have dinner in his apartment with a small bunch of friends. Then we’ll see where the evening ends, I guess everything is possible on NYE in Berlin. Many, many thanks for staying with me another year, that means more to me than you can imagine. Hope your nye celebrations will be absolutely amazing. HAPPY NEW YEAR!

THE TATTOO

Nu är det verkligen hög tid att ni får se min tatuering! Vad tycker ni? Jag har ingen historia bakom, inget att berätta förutom att det känns så himla rätt. Att jag blir glad varje gång jag ser den i spegeln och att jag känner mig lite extra ball varje gång jag har tisha eller linne. Är så tacksam att Majalisa kunde klämma in en spontan tatueringstid åt mig!

TA-DAA!! It’s finally time to show you my tattoo! What do you think? I have no story behind it, nothing to tell you except that it feels so right. That it makes me happy every time I look in the mirror and I feel a little extra cool every time I wear a tee or tank top. I’m so grateful that MajaLisa was able to squeeze in a spontaneous tattoo appointment for me!

2016, I LIKED YOU BUT I WON’T MISS YOU

Förra året hoppade jag ju över min årliga långdragna årsresumé och sammanfattade året på ett lite mer personligt sätt i list-form istället (a lá ALLA bloggers i sverige, haha). Känns som att det är intressantare för både er och mig. 2016 har varit ett otroligt märkligt år. Lärorikt, spännande och intressant, men harmoniskt och lätt var det fan inte. Vi tar en titt:

Last year I skipped my annual year recap and wrapped up the year with a little more personal way, with a list. That feels more interesting, both for you and me. 2016 has been an incredibly odd year. After these 12 months I’m wiser, happier and stronger, but it has been very tough. Let’s take a look:Finns det något du kunnat säga till dig själv den första januari som förberett dig på året?

”Ebba- just nu känns allt bajs. Tyvärr kommer det göra det ett tag framöver. Men det blir bättre! Om ett år kommer du vara starkare och gladare, även om det inte känns så nu.”

Is there anything you would say to yourself on January 1 2016 to prepare yourself for the year?
”Ebba- right now everything feels like shit. Unfortunately, it will do so for a while. But it gets better! In a year you will be a thousand times stronger and happier – and just as confused.”

Vad är du mest stolt över?
Att jag inte låtit mitt dåliga mående paralysera mig, utan snarare använt den negativa energin som en drivkraft för att ta mig till nya ställen i livet. Att jag lärt känna så många helt fantastiska, otroliga människor när jag känt mig som mest ensam. Att jag tog skolan på allvar och spenderade veckor vid skrivbordet inför matteprovet- och sedan klarade det utan problem.

What are you proud of?
That I didn’t let my mood paralyze me, that I rather used the negative energy as fuel to get to new places in life. I got to know so many absolutely fantastic, incredible people when I felt the most lonely. I took school seriously and spent by my desk before the big maths test- and that I nailed it.


Chop Chop!

Gjorde du något 2016 du aldrig gjort förut?
Klippte håret! Började plugga! Umgåtts med fler snubbiga snubbar än någonsin förr och andra personer som är väldigt olika mig. Skiftat fokus i mina relationer från hur jag uppfattas till vad jag kan få ut av relationen i fråga. Rest till nya platser. Känt mig heartbroken. Firat jul utomlands. Bott i GBG.

Did you do anything in 2016, you’ve never done before?

Cut off my hair! Started studying! Spent time with people who are very different from me. Shifted the focus in the way I look at relationships from how people look at me to what I can get out of the relationship. Traveled to new places. Been heartbroken. Celebrated Christmas abroad.


First of may in Berlin.

Tre bästa minnena?
1. Första minnet infann sig ganska tidigt på året- nämligen i februari då jag och några av mina absolut närmsta vänner flöt i det turkosa vattnet utanför en karibisk ö och fick bevittna en havssköldpadda beta sjögräs i lung och ro några meter under oss. // 2. Första maj-fest i Berlin. Jag känner mig euforisk för första gången på länge. Jag spenderar hela dagen med att dricka mängder bubbel i vårsolen med nyvunna vänner som jag på bara ett par månader känt en otrolig connection till, och får gosa med en snubbe som gör mig glad för stunden (även om det inte skulle komma att betyda något mer). 3.// Första skoldagen. Kände en sådan stark connection till alla mina tidigare skolstarter- i barndomsbyn, högstadiet, gymnasiet när jag gick från vagnen med nyinköppta böcker i ryggsäcken. Allt kändes nytt och fräscht och positivt.
Även: De varma augustidagarna vid sjöar i Berlin, liggandes i högar med tjejerna. Att se pricken som symboliserar mamma och pappa på hitta mina vänner-kartan röra sig runt i Europa och få höra om deras äventyr via skype.

Three best memories?
1. First memory appeared quite early- in February when some of my absolute closest friends and I was floating in the turquoise waters by the shore of a Caribbean island and got to witness a wild sea turtle eating seagrass a few meters below us. // 2. May Day celebration in Berlin. I feel euphoric for the first time in a long time. I spend all day with drinking sparkling wine in the spring sunshine with new-found friends that I in just a few months felt an incredible connection to, and got to cuddle with a guy who made me happy at the moment (although it wouldn’t turn out mean anything) . 3.// first day of school. Felt such a strong connection to all of my former school starts when I walked over the school yard with new books in my backpack- kindergarden in the village I grew up in, junior high, high school. Everything felt new and fresh and positive.
Also: The hot August days by the lakes in Berlin, lying in piles with the girls talking and listening to music. To see the dot that symbolizes mum and dad on the gps map on my iPhone move around in Europe and hearing about their adventures via skype.

Vilka länder har du besökt?
Fler än någonsin! Tror tyvärr att det i grunden kommit från någon slags rastlöshet, en dum önskan om att kunna resa ifrån sina problem. Å andra sidan har det lett till massor av äventyr. Jag har rest till: USA, Mexico, Bali, Puerto Rico, Danmark, Estland, Belgien, Frankrike, Island, Italien, Grekland, Tyskland. Säkert fler.

Which countries have you visited?

More than ever! Unfortunately I think it’s because of some kind of restlessness within me, a silly desire to travel away from my problems. On the other hand, it has led to lots of adventure. I’ve traveled to: USA, Mexico, Bali, Puerto Rico, Denmark, Estonia, Belgium, France, Iceland, Italy, Greece, Germany. Surely more.Något du är tacksam över?

Åter igen- alla nya vänner.
Jag har nog aldrig känt mig så ensam som jag gjorde i våras när jag återvände till Berlin efter att alla mina vänner lämnat stan. Men så snubblade jag in i Alva och Linneas lägenhet i Neukölln en söndagsmorgon med en skumpaflaska i ena handen och en förpackning juice i den andra. Att jag ens åkte dit var ren slump- min roomie hade bailat i sista stund och ville inte följa med och jag skulle flyga till Bali för jobb morgonen efter och hade egentligen inte alls tid, men så slutade det med att vi spenderade hela dagen tillsammans, och innan jag hunnit backa eller krångla till det hade jag ett otroligt gäng att kalla vänner.
Även: Kompisgänget i GBG som välkomnat mig med öppna armar. Utan dem hade jag antagligen suttit ensam i gnusses gamla lägenhet utan tid eller ork att ge mig ut på jakt efter nya vänner.
Dessutom: Mina fina, fina, uå-vänner, som inte längre bara bor i UÅ men som trots location finner tid och tillfälle att besöka varandra och finnas där i jobbiga tider trots distans. De ska ha guldmedaljer allesammans.
Slutligen: Att min familj mår bra. Att min syster är på en bra plats i livet och mamma och pappa reser europa runt med hundarna. Att jag inte känner mig orolig för deras mående för en sekund, utan endast ser dem som ett stöd och inspiration.

What are you thankful for?
Once again- all new friends.
I’ve never felt so alone as I did last spring, when I returned to Berlin after all my friends left town. But then I stumbled into Alva and Linnea’s apartment in Neukölln a Sunday morning last spring with a champagne bottle in one hand and a pack of juice in the other. Before I had time to back off or complicate it, I had an incredible bunch of friends to call.
Also: My dear gang in GBG who welcomed me with open arms. Without them I probably would be alone in gnusses old apartment with no time or energy to give me out in search of new friends.
Also: My always loved friends from the times un Umeå, who are no longer living there but despite the distance will find the time and opportunity to visit each other and be there in tough times. They should have gold medals.
Finally: That my family is in such a good place. My sister is happy, and mom and dad are traveling around Europe with the dogs. I don’t feel worried about their mood for a second, I just get to see them as a support and inspiration.Något du gjort mer än tidigare år?

Pratat med Fanny via skype. Jag skojar inte, vi pratar he-la tiden, hon har varit som min inre peppcoach i höst.
Flugit. Har spenderat så oändligt många timmar på flygplatser. Utmanat mig själv socialt, både genom att träffa nya människor och umgås med människor som inte liknar mig (obs, utan att bli nämnvärt mer socialt kompetent).

Something you’ve done more than previous years?
Talked to Fanny via skype. I’m not kidding, we’re talking aaaaall the time. She has been my life coach every day.
Traveled by plane. I have spent an endless amount of hours at airports. Challenged myself socially, through both meeting new people and hanging out with people who are not like me.


One of veeery few workout sessions this year.

Något du gjort mindre?
Tränat. Hehe.

Something you’ve done less this year than your previous?
Worked out. Hehe.

Vad ångrar du?
Att jag aldrig tog mig tid till att börja i terapi eller i alla fall prata med någon som förstår sig på sådant som händer i huvet.

What you regret?
That I never took the time to begin therapy or at least talk to someone who understands what happens in the human brain sometimes.

När grät du?
Jag har gråtit mer än någonsin i år. I kompisars knän i Umeå, planlöst strosande på gator i Mexico, via skype, mot ryggen på en mopedförare på en balinesisk ö, ner i min kudde i Berlin, vid matbordet i stugan, skedande med någon. Någonstans i somras tog tårarna slut. Inte för att något drastiskt hände, för att jag fått någon insikt eller slutat tycka synd om mig själv. Det var som att kroppen gav mig en signal genom att strypa tillförseln till tårkanalerna. Dags att blicka framåt.

When did you cry?
I’ve cried more than ever this year. In my friends’ knees in Umeå, aimlessly strolling on the streets in Mexico, via Skype, against the back of a moped driver on a Balinese island, down into my pillow in Berlin, at the dinner table in the cottage, spooning someone. Somewhere in the summer, there were no tears left. Not that something drastic happened, it was just like my body gave me a signal by restricting the supply to the tear ducts. Time to move forward.


Into the Valley 2016.

Vad ser du fram emot nästa år?
Har i ärlighetens namn inga extravaganta planer alls. Ska gå igenom ännu en flytt (är.så.less.på.att.flytta.nu.),ha två månaders praktik (vilket känns otroligt spännande!! Men även otroligt läskigt att för första gången jobba med något fristående från bloggen), dessutom råkar jag sitta på spontanköpta biljetter till into the valley i Estland i sommar (men än så länge inget resesällskap, hehe. Help!) i övrigt är mitt år rätt fritt och det känns otroligt skönt.

What are you looking forward to next year?

Honesty, I have no extravagant plans at all. But I do have a two-month internship (which feels incredibly exciting!! But also incredibly scary to for the first time working with something separate from the blog). I also happen to have spontaneous bought tickets for into the Valley in Estonia this summer (but so far no travel companion, hehe. Help!). The rest is yet to come!

2017- JAG ÄR REDO!

2017- I’M READY!

ADER//ERROR

Hoodie- ADER error, dress- Junkyard, Glasses- ZeroUV, shoes- sarenza

Här är hela looken från förra veckan. ADER ERROR är verkligen min nya brand-crush, de har så oooootroligt fina grejer, på pricken min stil just nu.

För övrigt ska jag spendera dagen med att hänga runt i Stockholm. Trots att jag varit här i jobb en miljard gånger känner jag mig alltid som en vilsen norrlänning i storstan här. Känns lyxigt att ha en born n raised stockholmare som guide den här gången.

Here’s the whole look from last week. ADER ERROR really is my new brand crush, they have sooooo nice stuff, exactly my style right now.

Moreover, I’ll spend the day hanging around in Stockholm. Although I have been here with work a billion times, I always feel like a lost northerner in the big city here. Luckily I have a born n raised Stockholmer to show me around this time.

FAMILY REUNION IN MARBELLA

JAHA. Då är jag plötsligt tillbaka på svensk mark igen, och har lämnat dessa två att rulla vidare på sina äventyr genom europa med Charlie och mamma…

Oh well. Now I’m suddenly back on Swedish soil again, having left these two on the picture above to continue their european adventures with mum and Charlie…

… i denna dunderbil. Tack och lov hade de hyrt en lägenhet över jul, så att hela familjen slapp trängas där inne. Det vore verkligen att utmana julefriden, hehe.

…In this super car, haha. Thankfully they had rented an apartment for us to stay in over xmas so we all didn’t have to live in the car. We might be close but I don’t think anyone would stand living that close with their family members a whole week, hehe..

Trots att vi bodde i lägenhet har vi fått roadtrippa i fina berg som dessa en del ändå!

But even though we lived in an apartments we went for some roadtrips in the mountains anyway!

Jag har snappat en del också. Ni hänger väl med på @ebbazingmark?

I’ve been snapchatting a lot too. Ur following me at @ebbazinmark huh?

Fanny har såklart varit med hela veckan också. Det kändes så bra och tryggt att äntligen få hänga igen, det finns trots allt ingen på denna jord som känner mig så bra. (Strax ska vi skiljas åt på arlanda, buhu!)

Fanny has been with me the whole week, of course. It has felt so good reuniting with the one person who knows me the best in the whole world this week.

Solnedgångarna var färgsprakande magiska. Något man inte blivit bortskämd med i decembergrå Göteborg.

The sunsets were colorful and magical. Something we don’t get a lot of in winter gray Gothenburg.

Är inte detta det sötaste ni sett? Ville har blivit för gammal för att orka gå så långt själv, så när han blir trött i tassarna får han åka med på promenaderna i denna lilla vagn.

Isn’t this the cutest thing you’ve seen? Ville has become too old to walk that far by himself, so when he gets tired he rides in this little trolley when we’re out walking.

Apelsinträd ö-ver-allt! Värsta idyllen!

Orange trees eeverywhere!

Passade på att gå in mina boss-klackar också, har liksom inte haft tillfälle att göra det hemma i gbg. Mer än så har jag inte att bjuda på! Vi har tagit det så lugnt i veckan att det inte fastnat så mycket mer än detta på bild. Nu väntar några dagars mellanlandning i Stockholm innan jag och Sean flyger till Berlin! Puss!

Took the opportunity walk around in my new boots too.
So. That’s all the pics I have to offer! We have been taking it so easy that I haven’t had much more to shoot. Now awaits a few days’ stopover in Stockholm before Sean and I flies to Berlin to celebrate new years! xx